Förundersökningsmyndigheterna utbildas i att identifiera och undersöka människohandel

14.9.2018 10.18
Pressmeddelande

Polisen och Gränsbevakningsväsendet får utbildning i fenomenet människohandel och undersökning av det. Det handlar om den mest omfattande utbildningen om människohandel som riktats till förundersökningsmyndigheterna i Finland. Genom utbildningarna nås hundratals förundersökningsmyndigheter som arbetar såväl ute på fältet som inom förundersökning.

Syftet med utbildningarna är att ge förundersökningsmyndigheterna djupare insikter i fenomenet människohandel och ge metoder för att identifiera och bekämpa människohandelsbrottslighet.

Utbildningarna omfattar samtliga 11 polisinrättningar i Finland, fyra av Gränsbevakningsväsendets administrativa enheter och grund-, fortsättnings- och kadettkurserna för gränsbevakare. De första utbildningarna anordnades i Kouvola och följande gång anordnas de i norra Finland.

Utbildningarna anordnas inom ramen för projektet IHME (Förbättrande av verksamhetsmöjligheterna för arbetet mot människohandel i Finland) som administreras av Hjälpsystemet för människohandelns offer. Utbildningarna har planerats och genomförs i samarbete med Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, Polisyrkeshögskolan och Gräns- och sjöbevakningsskolan under hösten 2018 och våren 2019.

Ojämn fördelning av kompetensen i utredningarna av människohandel

Utbildningarna för förundersökningsmyndigheterna består av två helheter som stödjer varandra. Grundutbildningen behandlar fenomenet människohandel, olika former av det, hur man hjälper offer för människohandel och hur man bemöter eller identifierar offer. Utbildningen riktar sig bland annat till förundersökningsmyndigheter som handhar övervakningsuppgifter.

Den fördjupande delen av utbildningen fokuserar på människohandel som ett brott och förundersökning i anslutning till det. Förundersökningsutbildningen tar upp bland annat särskilda drag hos människohandelsbrott, saker som bör beaktas i utredningen och som stödjer den – exempelvis vilken betydelse avslöjande verksamhet har för utredningen och frågor kring skydd och hörande av offer. Syftet med förundersökningsutbildningarna är att nå så många förundersökningsmyndigheter som möjligt som är specialiserade på olika utredningsgrenar och som i sitt arbete kan stöta på människohandel.

– Det finns redan polisinrättningar i Finland som framgångsrikt utför människohandelsutredningar. Sakkunskapen är dock inte jämnt fördelad över hela Finland. Dessutom vill man stärka förmågan att identifiera människohandel särskilt hos de förundersökningsmyndigheter som arbetar ute på fältet – eftersom det är ute på fältet som även offren befinner sig, berättar Veikko Mäkelä, projektchef för projektet IHME

På utbildningarna försöker man även sänka förundersökningsmyndigheternas tröskel att kontakta kolleger som arbetar på en annan inrättning och övriga aktörer som är insatta i ärendet, när de behöver stöd eller tips i utredningen. Samtidigt vill man öka samarbetet även mellan förundersökningsmyndigheterna och övriga aktörer som bekämpar människohandel, exempelvis hjälpsystemet, Diskrimineringsombudsmannens byrå som verkar som människohandelsrapportör och organisationer.

Materialet kan användas av förundersökningsmyndigheterna även efter utbildningarna

Som utbildare vid närutbildningen fungerar experter på arbetet mot människohandel från Hjälpsystemet för människohandelns offer samt sakkunnigpoliser och -gränsbevakare som utfört utredningar av människohandel.

Utbildningarna kommer att bli tillgängliga även i polisens och Gränsbevakningsväsendets Moodle-utbildningsmiljöer från vilka de kan användas som arbetsplatsutbildningar och material för självstudier. Materialet kan användas av förundersökningsmyndigheterna även efter utbildningarna.

Förbättrande av verksamhetsmöjligheterna för arbetet mot människohandel i Finland, projektet IHME, får stöd av EU-fonden för inre säkerhet (ISF-P).

Mer information för medierna

Projektchef Veikko Mäkelä, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]