Meny

Lägesrapporterna för Afghanistan, Irak, Jemen och Somalia har publicerats

20.12.2019 11.57
Pressmeddelande

Migrationsverket har publicerat lägesrapporter om situationen i Afghanistan, Irak, Jemen och Somalia.

Rapporterna är utarbetade av Migrationsverkets landinformation, och de fokuserar på den aktuella politiska situationen, säkerheten, de mänskliga rättigheterna och det humanitära läget i länderna.

Uppgifterna baserar sig på offentliga källor från bland annat FN:s organisationer, internationella och nationella icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och olika medier. I år gjorde landinformationens forskare även utredningsresor till Bagdad och Kabul.

Landinformationens rapporter hittar du på vår webbplats.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland.
  • Information samlas från olika källor, såsom FN:s flyktingorgan UNHCR, olika forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter. Dessutom gör Migrationsverkets forskare utredningsresor.
  • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet eller i framställningen av de landspecifika riktlinjerna.
  • Du kan läsa mer om landinformation i vår informationsbank.
  • Läs mer om landforskarnas arbete i nyhetsrummet (på finska).

Ytterligare information till medier

  • Mikko Nyman, teamchef vid enheten för juridisk service och landinformation, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
Pressmeddelande

Viimeisimmät