main-mobile-navigation-header

De allmänna förhållandena i Kabul är temat för den första rapporten om utredningsresan till Afghanistan

18.10.2019 9.58
Pressmeddelande

Den färska rapporten om utredningsresan till Afghanistan handlar om de allmänna förhållandena i Kabul. Under resan skaffades information i synnerhet om situationen för de afghaner som återvänt eller återsänts från Europa.

Forskare vid Migrationsverkets landinformation gjorde en utredningsresa till Afghanistans huvudstad Kabul i april 2019. Syftet med resan var att förstärka det lokala kontakt- och samarbetsnätverk som forskarna har till sitt förfogande. Forskarna träffade till exempel representanter för såväl internationella som nationella organisationer och frivilligorganisationer, myndigheter och andra forskare.

Aktuell landinformation produceras fortlöpande för att stödja asylbeslutsfattandet.

Återvändarna lever under varierande förhållanden i Kabul

Förhandlingarna mellan talibanrörelsen och Förenta staterna samt presidentvalet som ordnades den 28 september 2019 har påverkat säkerhetsläget i Kabul i år. I början av året minskade antalet terrordåd i staden, men antalet ökade igen närmare valet. I de intervjuer som gjordes under utredningsresan lyftes säkerhetsläget fram som den faktor som mest påverkar Kabulbornas liv.

Konflikten och den ekonomiska situationen i Afghanistan har orsakat en omfattande inflyttning till Kabul, som är en av de snabbast växande städerna i världen. Återvändarna, såsom alla andra Kabulbor, tyr sig först och främst till familjen och sina sociala nätverk när det gäller vardagliga behov. Familjerna kan dock förhålla sig negativa till dem som återsänds från Europa eftersom återvändandet kan betraktas som ett misslyckande och det innebär förlorade ekonomiska resurser.

Under resan utreddes särskilt hazarernas levnadsförhållanden i Kabul. De områden där hazarerna bor har en stark social gemenskap, och invånarna har själva ordnat sin basservice. Under de senaste åren har IS emellertid genomfört flera terrordåd i de hazariska områdena.

Rapporten kan läsas på vår webbplats (på finska). Utredningsresorna är en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

På webbplatsen finns även en uppdaterad lägesrapport om det aktuella säkerhetsläget i Kabul, som publicerats i september.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

 • Migrationsverkets landinformation samlar information om utreseländerna till stöd för beslutsfattandet. Informationen används särskilt när ansökningar om internationellt skydd avgörs.
 • Den föregående utredningsresan till Afghanistan gjordes år 2018.
 • Information om läget i länderna samlas också på flera andra sätt än genom utredningsresor. Källorna består bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
 • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsforskarna deltar inte i beslutsfattandet.
 • Mer information om Migrationsverkets landinformation hittar du på informationsbanken.
 • Läs mer om landforskarnas arbete i nyhetsrummet (på finska).

Ytterligare information till medier

 • Allmän information om FAKTA-projektet: Satu Ruotsalainen, projektchef,
  e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
 • Närmare information om landinformationen om Afghanistan: Elisa Rekola, forskare,
  e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Viimeisimmät