Antalet platser på förläggningarna minskar – Migrationsverket säger upp sju förläggningar

24.6.2020 13.00

Migrationsverket säger upp kontrakten för sju förläggningar. Dessutom reducerar ämbetsverket platserna på tre förläggningar.

Ca 1 400 överflödiga platser

I år har det kommit ungefär hälften så många nya asylsökande till Finland jämfört med motsvarande tid förra året. Under coronapandemin har endast enstaka ansökningar om asyl lämnats vid Finlands gränser.  

Trots det låga antalet sökande har Migrationsverket inte fattat nya beslut om nedläggning under pandemin. I mottagningssystemet ordnade man beredskap för eventuella behov på grund av coronaviruspandemin genom att arrangera karantän- och isoleringsutrymmen av de överflödiga platserna på förläggningarna. 

-    Verksamheten på alla de nuvarande förläggningarna har i allmänhet varit bra. Dessutom har förläggningarna i sin verksamhet kunnat hindra spridningen av corona och man har gjort ett bra arbete i krävande situationer, säger Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

I och med vårens coronavirussituation är förläggningarnas kapacitetsutnyttjande nu klart lägre än målet på 90 procent. Migrationsverket beräknar att det vid slutet av året finns ca 1 400 överflödiga platser. 

-    Vi måste ha lediga platser å ena sidan för nya asylsökande och å andra sidan för möjligheten att coronasituationen förvärras på nytt. Samhället har dock inte råd med en stor mängd oanvända platser, säger Nuutinen. 

Ändringar i mottagningssystemet

Migrationsverket har beslutat att under slutet av året säga upp kontrakten för sju förläggningar och reducera antalet platser på tre förläggningar.

Förläggningar vars kontrakt sägs upp:

 • Jämsä förläggning, före slutet av september. 170 platser
 • Kemi förläggning, före slutet av december. 200 platser
 • Lieksa förläggning, före slutet av december. 150 platser
 • Siilinjärvi förläggning, före slutet av december. 200 platser
 • Mänttä-Vilppula förläggning, före slutet av december. 200 platser
 • Pungalaitio förläggning, före slutet av december. 150 platser
 • Hangö förläggning, före slutet av december. 150 platser

Ändringar i antalet platser:

 • Rovaniemi förläggning. Minskning 68 platser före slutet av september. Nytt platsantal är 200.
 • Kristinestad förläggning. Minskning 50 platser före slutet av september. Nytt platsantal är 200.
 • Tammerfors förläggning. Minskning 50 platser före slutet av december. Nytt platsantal är 200.

Migrationsverket ansvarar för handledningen, planeringen och tillsynen av verksamheten vid förläggningarna. Ämbetsverket reglerar antalet förläggningar samt antalet platser på dem så att de motsvarar behovet.

Läs mer:

Mer information för medierna

 • Direktör för enheten för mottagande, Pekka Nuutinen, [email protected], tfn 0295 433 037

Viimeisimmät