Hoppa till innehåll

Brittisk medborgare – ansök om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet 1.10.2020–30.9.2021

Utgivningsdatum 22.9.2020 16.31

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU kan du ansöka om antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet.

Om du har registrerat din EU-uppehållsrätt och vill fortsätta vistas i Finland efter år 2020,

  • måste du ändra din EU-registrering till en uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/uppehallsratt-enligt-uttradesavtalet (Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt).
    .

Om du har vistats i Finland lagligt och oavbrutet i fem år men har inte ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare,

  • ska du ansöka om permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/ansokan-om-permanent-uppehallsratt (Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt)

Om du har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och fått det före den 1 januari 2021,

  • kan du avgiftsfritt ansöka om ändring av din uppehållsstatus till uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/byte-av-permanent-uppehallsratt (Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt).

Lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyll i en pappersansökan, och boka en tid på ett av Migrationsverkets serviceställen. Närmare anvisningar om att boka tid hittar du i kundmeddelandet Så här bokar du en brexittid.

Om du anländer till Finland efter den 31 december 2020, ska du ansöka om uppehållstillstånd

Om du kommer till Finland för första gången efter den 31 december 2020, kan du inte ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Du måste ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från områden utanför EU.

I vissa fall kan du ansöka även utomlands

Om du vistas tillfälligt utanför Finland men bor i Finland lagligen, kan du lämna in din ansökan utomlands. Lämna in din ansökan till din närmaste finska beskickning eller till en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. Kontaktuppgifter för dessa hittar du på webbplatsen finlandabroad.fi.

Ansökningar från familjemedlemmar

Om din familjemedlem är tredjelandsmedborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare, ska också han eller hon ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under perioden 1.10.2020–30.9.2021. 

Om din familjemedlem vistas utomlands, kan han eller hon när som helst ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet under vissa förutsättningar. Anvisningar för att ansöka hittar du på sidan migri.fi/ansokan-for-en-familjemedlem (Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt). 

Behandlingsavgifterna för ansökningarna

Avgiftsförordningen som fastställer avgifterna för ansökningarna är inte klar ännu. Vi uppdaterar uppgifterna om ansökningsavgifterna på sidan migri.fi/behandlingsavgifter-och-betalningssatt så fort avgiftsförordningen träder i kraft. 

Du utfärdas ett uppehållstillståndskort som bevis på din uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet

Om du beviljas uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet, börjar tillståndet gälla den 1 januari 2021. Detta innebär att du får ditt uppehållstillståndskort först efter den 31 december 2020, även om beslutet på din ansökan fattats redan tidigare. Om du befinner dig i Finland, skickas kortet till dig per post. 

På chippet som finns på uppehållstillståndskortet sparas bland annat din ansiktsbild och två fingeravtryck som biometriska kännetecken. För att garantera chippets datasäkerhet måste kortet förnyas med fem års mellanrum.

Mer information

Närmare anvisningar för att ansöka hittar du på vår webbplats på sidan migri.fi/brexit/sv. Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt. 

Frågor och svar om brexit