Hoppa till innehåll

Beskickningarnas situation inverkar på ansökan om uppehållstillstånd utomlands

19.3.2020 16.25 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande

Beskickningarna för utrikesministeriet i Finland har den 19 mars avbrutit mottagningen och handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av coronavirusepidemin. Utrikesministeriet har meddelat att redan mottagna ansökningar om uppehållstillstånd görs anhängiga som normalt och skickas till Migrationsverket för handläggning. De avvikande arrangemangen vid beskickningarna gäller tills vidare.

För närvarande kan du inte styrka din identitet vid beskickningarna. Om du har ansökt om uppehållstillstånd till Finland utomlands är det obligatoriskt att styrka sin identitet innan uppehållstillstånd kan beviljas i Finland. Även intervjuerna av sökande har avbrutits vid beskickningarna. Om du har kallats till intervju vid en beskickning, måste du delta i intervjun innan du kan beviljas uppehållstillstånd.

Utrikesministeriet informerar när de avvikande arrangemangen upphör att gälla.

Migrationsverket handlägger fortfarande anhängiggjorda ansökningar

Migrationsverket fortsätter handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd som redan är anhängiggjorda.

Du kan fortfarande göra din ansökan anhängig utomlands i Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland. Din ansökan tas upp till handläggning när du har kunnat styrka din identitet.
Vanligen ska identifieringen ske på plats i beskickningen inom 3 månader från att en elektronisk ansökan har gjorts anhängig. På grund av situationen med coronavirus kan det dra ut på tiden innan du kan styrka din identitet eller bli intervjuad. Följ utrikesministeriets meddelanden. Boka utan dröjsmål tid till styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

Begränsningarna i gränstrafiken inverkar på inresa till landet

Finlands gränstrafik har begränsats i enlighet med regeringens beslut t.o.m. 13.4.2020. Detta inverkar på hur man kan komma till Finland från utlandet. Du kan läsa om begränsningarna på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Läs mer

Viimeisimmät