Meny

Anhopningen av ansökningar om uppehållstillstånd för specialister har åtgärdats

12.12.2019 13.21
Pressmeddelande

Anhopningen av ansökningar om uppehållstillstånd för specialister har åtgärdats. I oktober-november fattades 851 beslut om uppehållstillstånd för specialister. Knappt 90 första ansökningar om uppehållstillstånd för specialister och knappt 60 ansökningar för fortsatt tillstånd för specialister väntar på beslut.

– Vi har nu lyckats åtgärda anhopningen av ansökningar genom att tillfälligt flytta anställda till behandlingen av tillstånd för specialister. För närvarande har vi ansökningar som lämnats in i november–december som väntar på behandling, och därtill några enstaka äldre ansökningar, berättar resultatområdesdirektör Anna Hyppönen.

I år har behandlingen av uppehållstillstånd för specialister släpat efter på grund av brist på personal hos Migrationsverket. Handläggningen av tillstånden fördröjs även av att ansökningar inte alltid innehåller de uppgifter som behövs för beslutsfattandet. Migrationsverket utvecklar även sina kundanvisningar.

Den genomsnittliga behandlingstiden för uppehållstillstånd för specialister har i år varit 52 dagar, medan beslut kunde i fjol meddelas i genomsnitt på 25 dagar. I november har beslut emellertid kunnat meddelas i genomsnitt på 31 dagar.

Uppgifterna grundar sig på förhandsstatistik. All statistik för november kommer att publiceras på statistiktjänsten tilastot.migri.fi på måndagen den 16 december 2019.

Automatisering förkortar behandlingstiderna

Migrationsverket har inlett ett ändringsprojekt med syfte av att betydligt förkorta behandlingstiderna. Det viktigaste medlet kommer att vara utökningen av partiell automatisering av tillståndsprocesserna under nästa år.

Inom ändringsprojektet kommer Migrationsverket även att analysera uppehållstillståndsprocesserna och genomföra de nödvändiga organisatoriska ändringarna med vilka verksamheten ordnas till en helhet som fungerar med automatiseringen.

– Med hjälp av den partiella automatiseringen kommer ansökningar om fortsatt tillstånd för specialister att behandlas snabbare, säger Hyppönen.

Migrationsverket har redan testat automatisering som en del av t.ex. medborgarskapsansökningar och intyg för säsongsarbete. Att automatisera en större del av beslutsfattandet skulle emellertid förutsätta ändringar i lagstiftningen.

Mer information för medierna

  • Direktör för immigrationsenhetens resultatområde Anna Hyppönen, e-post: fornamn.efternamn.fi, tfn 0294 433 037

Viimeisimmät