Hoppa till innehåll

Helsingfors serviceställe i Malm är öppet på fyra lördagar under hösten

Utgivningsdatum 10.9.2021 15.09

Servicestället i Malm är öppet klockan 9–15 på följande lördagar: 18.9, 9.10, 23.10 och 20.11.

Du kan boka tid för dessa lördagar i vår tidsbokningstjänst i början av samma vecka. På lördagarna är det inte möjligt att uträtta ärenden med könummer, utan du måste ha bokat en tid för att besöka servicestället.

Boka bara en tid, så att tiderna räcker till så många som möjligt. Om dina familjemedlemmar ska förnya sina tillstånd, boka en familjtid. Ta del av anvisningarna om tidsbokning på sidan migri.fi/sa-bokar-du-tid

Kom ihåg coronabegränsningarna 

Använd munskydd. Följ anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att förebygga coronasmitta. Följ anvisningarna även när du väntar på din tur utanför servicestället.

Därför lönar det sig att skicka in ansökan via Enter Finland:  

 • Om du skickar din ansökan om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, är du lagligt i landet.
  • Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland och lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland, befinner du dig i Finland lagligt även om du inte kan boka en tid för ett besök vid ett serviceställe för att identifiera dig inom tre månader efter att du skickat in din ansökan om uppehållstillstånd.   
 • Behandlingstiden för din ansökan blir vanligen inte längre även om du inte genast kan komma och identifiera dig.
  • När du har identifierat dig tas din ansökan till behandling utifrån det datum då du har skickat in ansökan i Enter Finland. Vi tar alltid ansökningar till behandling enligt det datum då de lämnats in. 
  • Om du styrker din identitet till exempel den 1 oktober 2021 och har lämnat in din ansökan via Enter Finland den 1 april 2021, börjar vi handlägga din ansökan enligt datumet den 1 april 2021.
  • Din ansökan förfaller inte och dina pengar går inte förlorade om du inte kan identifiera dig inom 3 månader efter att ansökan lämnats in. Tiden för identifiering har förlängts till den 31 augusti 2021. 
 • Du behöver inte alltid besöka ett serviceställe för att identifiera dig när du ansöker om fortsatt tillstånd.
  • När du tar stark autentisering i bruk i e-tjänsten Enter Finland meddelar tjänsten dig när du skickar in din ansökan om fortsatt tillstånd om du behöver identifiera dig vid ett serviceställe eller inte. Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/identifiering.
 • Om du skickar en ansökan om förnyelse av uppehållstillståndskort via Enter Finland ska du skicka ansökan innan giltighetstiden för ditt tidigare kort går ut. Då behöver du inte besöka ett serviceställe för att identifiera dig innan ditt tidigare kort går ut, utan du kan göra det senare.