Helsingfors förvarsenhet har 40 inkvarteringsplatser och sammanlagt 38 anställda. Ändringen vid årsskiftet påverkar inte enhetens operativa verksamhet.

Finland har två förvarsenheter. Utöver Helsingfors förvarsenhet verkar en förvarsenhet i anslutning till Joutseno förläggning. I fortsättningen står båda förvarsenheterna under Migrationsverket.

Ytterligare information till medier:

Direktör Mikael Laurinkari, Helsingfors förvarsenhet, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Ledande socialarbetare Anne Peltola, Helsingfors stad, e-post [email protected], tfn 050 3473178