Meny

Medborgare i Storbritannien: För att registrera ditt medborgarskap i ett annat EU- eller EES-land behöver du inte göra en ny registreringsansökan

25.3.2019 13.48
Pressmeddelande

Vi rekommenderar att alla medborgare i Storbritannien som bor i Finland registrerar sitt uppehållstillstånd för den händelse att Stor-Britannien utträder ur EU utan avtal i slutet av mars.

Om du utöver medborgarskap i Storbritannien har medborgarskap i något annat EU- eller EES-land, rekommenderar vi att du registrerar dig utgående från detta. Vi rådde tidigare britter att ansöka om ny registrering utgående från ett annat EU-medborgarskap. Vi har nu förenklat anvisningen.

Om du redan har registrerat ditt uppehållstillstånd räcker det om du till Migrationsverket skickar en kopia av det pass som den andra staten har beviljat dig. När du skickar kopian, beaktar vi även ditt andra EU-medborgarskap i registreringen. Du behöver inte göra en ny ansökan.

Gör så här:

Skicka en kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post: securemail.migri.fi Du kan skicka kopian också per post till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket eller lämna kopian vid ett av våra serviceställen.

Vi registrerar det andra EU-medborgarskapet bland dina uppgifter. Om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att du har registrerat dig utgående från det andra EU-medborgarskapet, kan du lämna in en avgiftsbelagd begäran om intyg till oss. Vi förutsätter emellertid inte att du har kvar ett skriftligt intyg över registreringen.

Om ditt andra EU-medlemskap redan har beaktats i registreringen, behöver du inte göra någonting.

Om du inte ännu har registrerat ditt uppehållstillstånd:

Registrera ditt uppehållstillstånd så snart som möjligt. Om du har vistats i Finland lagligen och oavbrutet i fem år, ansök hos Migrationsverket om ett intyg för permanent uppehållstillstånd för EU-medborgare.

Vi berättar om ansökan om eventuella uppehållstillstånd och ger ytterligare anvisningar genast när en brexitlösning nås.

Ytterligare information om brexit: https://migri.fi/brexit

Viimeisimmät