Hoppa till innehåll

Handläggningen av ansökningar rörande säsongsarbetare har kommit långt – så kan du påskynda handläggningen

18.6.2020 14.39
Pressmeddelande

Under våren och försommaren kan sammanlagt 9 000 säsongsarbetare komma till Finland från områden utanför Europeiska unionen. Av dessa har redan 8 700 säsongsarbetare fått ett positivt beslut på sin ansökan.

Kösituationen för säsongsarbete

I fortsättningen uppdaterar vi en gång per vecka kösituationen för säsongsarbete på vår webbplats.

De som ansökt om intyg för säsongsarbete

  • Från början av år 2020 fram till 18.6.2020 har 9 273 begäranden om intyg för säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats om 7 485 begäranden om intyg för säsongsarbete.

De som ansökt om tillstånd för säsongsarbete (3–6 månader långt säsongsarbete)

  • Från början av år 2020 fram till 18.6.2020 har 867 ansökningar om säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats för 932 ansökningar om säsongsarbete, i vilka arbetets längd är 3–6 månader.

De som ansökt om tillstånd för säsongsarbete (längden på säsongsarbetet är 6–9 månader)

  • Från början av år 2020 fram till 18.6.2020 har 317 ansökningar om säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats om 451 ansökningar om säsongsarbete, i vilka arbetets längd är 6–9 månader.

Vi behandlar din ansökan i brådskande ordning

Vi avgör ansökningar i den ordning som de anhängiggjorts och vi försöker beakta den tidpunkt då arbetet börjar. Vi försöker dock fatta beslut innan den överenskomna tidpunkten för anställningsförhållandets början.

Undantagsvis besvarar vi tills vidare inte förfrågningar som gäller säsongsarbetare, såvida det inte finns problem i handläggningen av ansökan. Migrationsverket mottar dagligen tiotals förfrågningar om situationen, som tar en stor del av tiden för beslutsfattandet om de besvaras.

På detta sätt vill vi förvissa oss om att du kan börja jobba i tid.  

Om du ännu inte ansökt om tillstånd för säsongsarbete, gör det på normalt sätt. Enter Finland är det snabbaste sättet att ansöka om intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbetare. Du hittar anvisningar på vår webbplats: migri.fi/sasongsarbete

På vår webbplats hittar du också information om inverkan av coronavirusepidemin på handläggningen: migri.fi/coronaviruset

Arbetsgivare: Använd Enter Finland och påskynda handläggningen av ansökan

I webbtjänsten Enter Finland för arbetsgivare kan du nu påskynda handläggningen av intyg för säsongsarbete eller ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. När du kompletterar arbetstagarens en ansökan i webbtjänsten, förkortas handläggningstiden och arbetstagaren får beslutet snabbare.

Din arbetstagare får beslutet så fort det fattats. Du kan fråga om beslutet av honom eller henne.

Läs mer: Arbetsgivare: Kommer du att ta in säsongsarbetare i ditt företag? Du kan påskynda beslutet i Enter Finland

Kundmeddelande

Viimeisimmät