Hoppa till innehåll

Kö av ansökningar för säsongsarbete

1.9.2020 14.04

Under våren och försommaren kan sammanlagt 9 000 säsongsarbetare komma till Finland från områden utanför Europeiska unionen. Över 10 000 säsongsarbetare har fått ett positivt beslut på sin ansökan. Migrationsverket beviljar fler än 9 000 tillstånd, eftersom alla säsongsarbetare som fått tillstånd inte har kommit till Finland.

Enligt Gränsbevakningsväsendet hade cirka 2 400 säsongsarbetare anlänt till Finland före mitten av juni. Migrationsverket kan inte påverka vilka av de 9 000 säsongsarbetare som fått tillstånd slutligen kan komma till Finland. En säsongsarbetare som beviljats tillstånd kan bli avvisad vid gränsen när Finlands kvot för säsongsarbetare är fylld.

Kösituationen för säsongsarbete

I fortsättningen uppdaterar vi en gång per vecka kösituationen för säsongsarbete på vår webbplats.

De som ansökt om intyg för säsongsarbete

  • Från början av år 2020 fram till 1.9.2020 har 11 334 begäranden om intyg för säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats om 10 883 begäranden om intyg för säsongsarbete.

De som ansökt om tillstånd för säsongsarbete (3–6 månader långt säsongsarbete)

  • Från början av år 2020 fram till 1.9.2020 har 1023 ansökningar om säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats för 1090 ansökningar om säsongsarbete, i vilka arbetets längd är 3–6 månader.

De som ansökt om tillstånd för säsongsarbete (längden på säsongsarbetet är 6–9 månader)

  • Från början av år 2020 fram till 1.9.2020 har 350 ansökningar om säsongsarbete anhängiggjorts.
  • Ett beslut har fattats om 469 ansökningar om säsongsarbete, i vilka arbetets längd är 6–9 månader.

Vi behandlar din ansökan i brådskande ordning

Vi avgör ansökningar i den ordning som de anhängiggjorts och vi försöker beakta den tidpunkt då arbetet börjar. Vi försöker dock fatta beslut innan den överenskomna tidpunkten för anställningsförhållandets början.

Undantagsvis besvarar vi tills vidare inte förfrågningar som gäller säsongsarbetare, såvida det inte finns problem i handläggningen av ansökan. Migrationsverket mottar dagligen tiotals förfrågningar om situationen, som tar en stor del av tiden för beslutsfattandet om de besvaras.
På detta sätt vill vi förvissa oss om att du kan börja jobba i tid.  

Om du ännu inte ansökt om tillstånd för säsongsarbete, gör det på normalt sätt. Enter Finland är det snabbaste sättet att ansöka om intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbetare. Du hittar anvisningar på vår webbplats: migri.fi/sasongsarbete.

På vår webbplats hittar du också information om inverkan av coronavirusepidemin på handläggningen: migri.fi/coronaviruset.

Arbetsgivare: Använd Enter Finland och påskynda handläggningen av ansökan

I webbtjänsten Enter Finland för arbetsgivare kan du nu påskynda handläggningen av intyg för säsongsarbete eller ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. När du kompletterar arbetstagarens en ansökan i webbtjänsten, förkortas handläggningstiden och arbetstagaren får beslutet snabbare.

Din arbetstagare får beslutet så fort det fattats. Du kan fråga om beslutet av honom eller henne.

Läs mer: Arbetsgivare: Kommer du att ta in säsongsarbetare i ditt företag? Du kan påskynda beslutet i Enter Finland

Kundmeddelande

Viimeisimmät