Hoppa till innehåll

Migrationsverket lämnar från 1 september 2019 intyg på asylsökandes rätt att arbeta

26.8.2019 10.08
Pressmeddelande

Arbetsgivare kan från 1 september 2019 begära intyg på en asylsökandes rätt att arbeta av Migrationsverket. Migrationsverket skickar intyget till den asylsökande, som kan visa upp det för arbetsgivaren.

I led med denna ändring upphör servicenumret den 30 september 2019.

Också den asylsökande själv kan vid behov begära det avgiftsbelagda intyget på sin rätt att arbeta.

Hur kan arbetsgivaren kontrollera den asylsökandes rätt att arbeta?

Arbetsgivare har skyldighet att kontrollera att arbetstagaren har rätt att arbeta. Arbetsgivaren kan kontrollera sin arbetstagares rätt att arbeta genom att fråga om det av arbetstagaren. Arbetsgivaren kan även begära ett avgiftsbelagt intyg på den asylsökandes rätt att arbeta.

Gör så här för att beställa ett intyg på en asylsökandes rätt att arbeta

  1. Betala behandlingsavgiften på 20 euro för begäran on intyg. Du behöver ett kvitto när du lämnar begäran. Betalningsuppgifterna hittar du på blanketten.
  2. Fyll i blanketten: Begäran om att få intyg på rätt att arbeta av Migrationsverket.
  3. Skicka blanketten och kvittot på betalningen via e-post till [email protected] Du kan även posta blanketten till adressen PB 10 00086 Migrationsverket.
  4. Migrationsverket skickar intyget till din arbetstagare.

Var får asylsökande information om sin rätt att arbeta?

  • I samband med ansökan om asyl delas broschyren Information om rätten att arbeta, som innehåller information när rätten att arbeta börjar.
  • Rätten att arbeta kan man även kontrollera i beslutet eller på uppehållstillståndskortet.
  • Den asylsökande kan vid behov själv begära det avgiftsbelagda intyget på sin rätt att arbeta.
  • Mer information om rätten att arbeta finns på migri.fi/sv/ratt-att-arbeta-asylsokande

När har asylsökande rätt att arbeta?

I Finland har asylsökande rätt att arbeta tre eller sex månader efter att han eller hon sökt asyl.

Om den asylsökande har kunnat uppvisat ett giltigt och äkta pass eller något annat resedokument för myndigheterna, är gränsen tre månader. Om den asylsökande inte har kunnat uppvisa ett resedokument, är gränsen sex månader.

Den asylsökandes rätt att arbeta upphör antingen då beslutet blir verkställbart, det vill säga när den asylsökande kan avlägsnas ur landet eller när beslutet vinner laga kraft, det vill säga när det inte längre kan överklagas.

Om den asylsökandes beslut har blivit verkställbart före den 1 juni 2019, upphör rätten att arbeta när beslutet vinner laga kraft. Om beslutet inte har blivit verkställbart före den 1 juni 2019, upphör den asylsökandes rätt att arbeta när beslutet blir verkställbart.

Detta kundmeddelande har översatts till de vanligaste språken bland våra klienter: migri.fi/sv/broschyrer-och-publikationer

Viimeisimmät