Meny

Årets första informationsresa för Migrationsverkets forskare gick till Irak

5.4.2019 8.50
Pressmeddelande

Forskare vid Migrationsverkets landinformationsenhet har varit på en informationsresa till Bagdad i Irak.

Forskare vid Migrationsverkets landinformationsenhet har varit på en informationsresa till Bagdad i Irak.

Under resans gång träffade forskarna till exempel internationella och nationella organisationer och medborgarorganisationer, myndigheter och forskare.  Målet med informationsresorna är att skapa och upprätthålla ett kontaktnätverk, som man kan använda för att följa med säkerhetsläget i Irak.

Under informationsresorna samlades också information in om övergripande förhållanden i landet och säkerhetsläget i olika områden.

Uppgiften för forskarna på landinformationsenheten vid Migrationsverket är att producera landinformation om utreseländer och särskilt om de länder från vilka asylsökande, kvotflyktingar och invandrare kommer till Finland. Under de senaste åren har Irak varit det största utreselandet för asylsökande som kommer till Finland. I fjol lämnades 1 556 asylansökningar in av irakier.

Nästkommande informationsresor går till Afghanistan och Syrien

Irak var årets första informationsresa för Migrationsverkets forskare. I år planeras dessutom informationsresor också till åtminstone Afghanistan, Syrien, Somalia och Ryssland.

Informationsresan till Irak är en del av projektet FAKTA, som tilldelats understöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Inom ramarna för projektet har Migrationsverket gjort regelbundna informationsresor under åren 2017 och 2018. Den förra informationsresan till Irak gjordes 2017.

Den första rapporten om observationerna från informationsresan till Irak publiceras i maj på Migrationsverkets webbplats. Publiceringen av rapporten meddelas i ett separat meddelande.


Forskningsdata om läget i länderna som stöd för beslutsfattande

  • Landinformationsenheten samlar in information om utreseländerna som används som stöd i beslutsfattandet, särskilt vid beslut gällande ansökningar om internationellt skydd.
  • Utöver från informationsresorna fås information om läget i länderna på flera andra sätt. Källorna består av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Vid Migrationsverkets beslutsfattande används alltid aktuell landinformation. Forskarna deltar inte i beslutsfattandet eller gränsdragningarna för länderna.
  • Mer information om landinformation finns i informationsbanken på vår webbplats.


Ytterligare information för medier

projektchef Satu Ruotsalainen, tfn 0295 430 431, e-postadress: [email protected]

forskare Peter Sandelin, tfn 0295 430 431, e-postadress: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät