Meny

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studier ökade – Kina, Ryssland och Vietnam toppar listan

2.11.2018 11.52
Pressmeddelande

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd från utländska studerande ökade i år. Före slutet av september hade 5 007 studerande ansökt om ett första uppehållstillstånd.

Under januari–september 2017 ansökte 4 353 studerande om ett första uppehållstillstånd. År 2016 var antalet ansökningar 5 660.

Att det infördes studieavgifter för högskolestuderande som kommer från länder utanför EU har troligen bidragit till det låga antalet ansökningar förra året. Ändringen trädde i kraft på hösten 2017. Största delen av de utländska studerandena studerar vid en högskola.

De flesta kommer från Kina och Ryssland

Största delen av de nya studerandena har redan fått ett beslut. Cirka 90 procent av sökandena fick uppehållstillstånd och kunde därmed inleda sina studier på hösten. I år har över 4 000 studerande fått ett positivt beslut medan cirka 370 har fått avslag.

Flest sökande har kommit från Kina och Ryssland. Före slutet av september var antalet sökande från Kina 674, från Ryssland 624 och från Vietnam 404. Toppländerna har varit ungefär desamma under de senaste åren.

Det finns några länder varifrån det har kommit färre ansökningar under en längre period när man tar i beaktande statistiken från år 2015 och 2016. Ett av dessa länder är Vietnam, trots att antalet ansökningar från Vietnam var större i år än i fjol. Även eventuella ändringar i läroanstalternas utbildningsutbud kan minska antalet ansökningar.

Den genomsnittliga handläggningstiden för en ansökan om uppehållstillstånd för studier var 25 dygn. Oftast är orsaken till att handläggningen ibland tar längre tid att ansökan måste kompletteras med tilläggsutredningar. Dessutom ansöker många om tillstånd i slutet av sommaren under augusti och september.

Statistik över uppehållstillstånd för studier finns att se på webbplatsen tilastot.migri.fi.

Lisätietoja

Viimeisimmät