Meny

Nya filmer ska informera asylsökande om grundläggande rättigheter, strafflagen och påföljder för brott

19.12.2018 11.21
Pressmeddelande

Idag publicerades en serie av filmer som ska informera asylsökande om grundläggande rättigheter, strafflagen och påföljderna för brott. Filmerna ska användas vid förläggningarna som en del av utbildningen om det finländska samhället. Alla asylsökande deltar i utbildningen.

Filmerna har producerats inom ramen för Migrationsverkets och Polisyrkeshögskolans mer omfattande projekt TURVA. Ett av projektets mål är att främja asylsökandenas uppfattningar om de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt att förmedla information om det finländska samhället.

"Det viktigaste budskapet i filmerna är att var och en har rätt att känna sig trygg och att brottsliga handlingar alltid har följder. Individen själv bär ansvar för brottet", säger projektchef Seija Hämäläinen från Uleåborg förläggning.

I filmerna behandlas också mycket allvarliga brott, såsom sexuellt utnyttjande av barn, hedersrelaterat våld och familjevåld. Allt som allt finns det 11 teman. Filmerna finns att se på elva olika språk på Migrationsverkets YouTube-kanal.

Filmerna bygger på polisens forskningsresultat

Som en del av projektet publicerade Polisyrkeshögskolan på våren 2018 en utredning om brott med en koppling till asylsökande som kommit till polisens kännedom. För utredningen undersöktes polisanmälningar där antingen offret eller den misstänkte var en asylsökande. Manuskripten för filmerna bygger på resultaten från undersökningen.

Även invandrare har deltagit i planeringen och förverkligandet av filmerna. Målet var att göra budskapet så klart som möjligt för personer med olika kulturella bakgrunder.

Filmerna används som informationsmaterial på förläggningarna eftersom de ofta gör informationen lättare att förstå och når fler mottagare. Bland de asylsökande finns även grupper med särskilda behov, till exempel icke läs- och skrivkunniga, som filmerna når bättre.

Det förebyggande arbetet är inte endast filmer

Under de senaste veckorna har Migrationsverket fått många frågor om det förberedande integrationsarbetet som utförs vid förläggningarna. Filmerna och informationsmaterialen är en del av arbetet. Arbetet utförs varje dag i vardagliga situationer.

"Anvisningen vid förläggningarna är att frågor ska diskuteras så mångsidigt som möjligt och snarast möjligt efter att personen har inkvarterats på förläggningen", berättar Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

Arbetet som utförs vid förläggningarna är förebyggande arbete som strävar att identifiera potentiella störningar i tid och att ingripa i eventuella problem innan de tillspetsas. Inom TURVA-projektet har det arbete som utförs vid förläggningarna även utvecklats mer omfattande. Till exempel användning av arbetsmetoder som förebygger våld har främjats. Personal runtom Finland har bland annat utbildats i hur man ska agera i eventuella risksituationer.

TURVA-projektet har finansierats av Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Ytterligare information till medier

  • Projektchef Seija Hämäläinen, Uleåborg förläggning (TURVA-projektet), tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]
  • Direktör för enheten för mottagande Pekka Nuutinen (allmänna mottagningsfrågor), tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät