Största delen av höstens ansökningar om uppehållstillstånd för studier har avgjorts

2.11.2018 11.55
Pressmeddelande

Merparten av ansökningarna om uppehållstillstånd från studerande som kom till Finland från länder utanför EU för att inleda sina studier i höst har behandlats. Verket fattade totalt 7 724 beslut mellan den 1 juni och den 15 oktober 2018. Totalt 3 746 av besluten gällde ansökningar om första uppehållstillstånd, och cirka 93 procent var positiva. Under samma period avgjordes totalt 3 978 ansökningar om fortsatt tillstånd, och nästan 99 procent av besluten var positiva.

Under året 2018 lämnades det in totalt 10 677 ansökningar, varav 5 059 gällde första uppehållstillstånd för studier och 5 618 gällde fortsatta tillstånd.

Behandlingstiden kan vara längre om tilläggsutredningar behövs

Antalet anhängiga ansökningar är för tillfället cirka 1 250. Vi avgör ansökningarna i den ordning de inleds och när vi har fått alla tilläggsutredningar som krävs.

Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om

  • du har blivit ombedd om ytterligare uppgifter
  • ansökan är bristfällig
  • vi behöver kalla dig till en intervju
  • du har begärt undantag från förutsättningarna för tillståndet.

Ett stort antal nya ansökningar inkommer i november

I november infaller nästa högsäsong för behandlingen av uppehållstillstånd för studier, då de som ska inleda sina studier i början av nästa år ansöker om tillstånd. Största delen av de studerande som kommer till Finland i början av året är utbytesstuderande.

Ansök om uppehållstillstånd så fort du har fått bekräftelse om studieplats i Finland. Instruktionerna hittar du på sidan Studera i Finland.