Meny

Ändringar i längden för uppehållstillstånd för studerande och forskare den 1 september

31.8.2018 15.33
Pressmeddelande

Studerande och forskare som kommer till Finland från ett land utanför EU kan beviljas längre uppehållstillstånd än tidigare. Lagen ändras från början av september.

En studerandes uppehållstillstånd kan gälla i två år, då det tidigare beviljades för ett år. Förutsättningarna för att få uppehållstillstånd, såsom utkomst, ska vara säkrade för hela vistelsen i Finland. Fortsatt tillstånd gäller i princip i två år.

Lagändringen gäller uppehållstillstånd för studier som görs efter den 1 september. Ändringen påverkar alltså inte ansökningar som redan är anhängiga.

Uppehållstillstånd för forskare

Forskare beviljas uppehållstillstånd för högst två år och fortsatt uppehållstillstånd för högst fyra år. Uppehållstillstånd för forskare kan sökas av en högutbildad person som en forskningsorganisation har valt och ingått avtal med.

Forskare får uppehållstillstånd för forskare oberoende av om det gäller en anställning eller ett stipendium. Tidigare betraktades personer som arbetade genom egen finansiering som forskarstuderande.

Även forskarens utkomst ska vara säkrad för den tid som uppehållstillståndet söks.

Från ett EU-land till ett annat med en anmälan

Forskare eller högskolestuderande som har fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land kan komma till Finland för att forska och studera under en begränsad tid utan skyldighet att söka uppehållstillstånd i Finland.

Vistelsen förutsätter anmälan och godkännande. Anmälan om flytt görs till myndigheten i det aktuella landet samt till Migrationsverket.

Studerande och forskare kan efter genomförda studier eller avslutad forskning få uppehållstillstånd för arbetssökning och för att starta ett företag. Detta uppehållstillstånd beviljas även i fortsättningen för högst ett år.

Våra webbsidor uppdateras

Vi uppdaterar våra webbsidor för tillfället på grund av lagändringen. Vi informerar även våra kunder mer om de nya anvisningarna.

Viimeisimmät