Hoppa till innehåll

Ska du inleda dina studier efter årsskiftet? Lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland

3.12.2019 8.41
Pressmeddelande

Mot slutet av året ansöker många studerande om uppehållstillstånd för sina utbytesstudier i Finland. Om du ska inleda dina studier efter årsskiftet, ska du ansöka om uppehållstillstånd så fort du har fått bekräftelse om studieplats i Finland.

Ansökan gör du enklast i e-tjänsten Enter Finland. Via e-tjänsten kan du även lämna in de bilagor som krävs. Närmare anvisningar hittar du på sidan Studera i Finland.

Du kan även titta på vårt webbinarium om uppehållstillstånd för studier.

Ansökningar från studerande som ska inleda sina studier under vårterminen har kommit in

Majoriteten av de studerande som kommer till Finland från länder utanför EU och som skulle börja sina studier på hösten har fått sin ansökan avgjord. Migrationsverket fattade totalt 7 606 beslut under tiden 1.6–31.10.2019. Totalt 4 155 av besluten gällde ansökningar om första uppehållstillstånd, och cirka 88 procent av dem var positiva. Under samma period avgjordes totalt 3 451 ansökningar om fortsatt tillstånd, och 97 procent av besluten var positiva.

År 2019 har det lämnats in totalt 9 904 ansökningar om uppehållstillstånd för studier, varav 5 339 gällde första uppehållstillstånd för studier och 4 565 gällde fortsatta tillstånd.

Antalet anhängiga ansökningar är för tillfället cirka 1 380. Migrationsverket får hela tiden in nya ansökningar. Majoriteten av de ansökningar som väntar på beslut är från studerande som ska inleda sina studier efter årsskiftet.

Bland de ansökningar som väntar på beslut finns dock fortfarande ansökningar även från sådana studerande som fått en studieplats för hösten. Verkets mål är att avgöra samtliga ansökningar så fort som möjligt.

Handläggningen kan ta längre tid till exempel om Migrationsverket har begärt dig att lämna in kompletterande utredningar. Ofta är orsaken till detta att vi behöver ytterligare uppgifter om din försörjning.

Statistik över ansökningar om uppehållstillstånd för studier: migri.fi/statistik
 

Viimeisimmät