Hoppa till innehåll

Arbetsgivare: Nu kan du komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren för flera arbetstagare på en gång

Utgivningsdatum 10.11.2021 12.36

Du behöver inte längre ange anställningsvillkoren separat för varje arbetstagare.

Gör så här:

 1. Logga in i ditt konto i Enter Finland för arbetsgivare.
 2. Välj ”Anställningsvillkor saknas” på ingångssidan. 
 3. Välj ”Ange anställningsvillkoren för flera anställda på en gång” och välj de anställda för vilka du vill ange anställningsvillkoren.
 4. Fyll i anställningsvillkoren.
 • Anställningsvillkoren måste vara samma för alla anställda för vilka du anger villkoren på samma gång. 
 • Om anställningsvillkoren för olika personer skiljer sig från varandra, ska du ange anställningsvillkoren separat för varje person.

Om det behövs bilagor för ansökningarna, ska bilagorna bifogas separat till varje ansökan.

Arbetstagaren måste lämna in ansökan i Enter Finland

Arbetsgivarens Enter Finland kan utnyttjas endast om arbetstagaren ansöker via Enter Finland. Uppmana arbetstagaren att lämna in ansökan via Enter Finland i god tid. Kom ihåg att arbetstagaren måste ge sitt samtycke till att du kompletterar ansökan i Enter Finland för arbetsgivare.

Med Arbetsgivarens Enter Finland sparar du tid

Arbetsgivarens Enter Finland gör det lättare att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete och intyg för säsongsarbete. Den snabba informationsöverföringen gör det möjligt att behandla ansökan smidigt. Dessutom kan vi utnyttja automation om ansökan lämnas in i Enter Finland, vilket snabbar upp behandlingen.

I Enter Finland för arbetsgivare kan du

 • komplettera arbetstagarens ansökan med uppgifterna om anställningsvillkoren.
 • betala ansökan på din arbetstagares vägnar. 
 • kontrollera begäranden om komplettering och svara på dem. 
 • lägga till bilagor till ansökan. 
 • följa behandlingen på ansökan.

När det gäller ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av arbete delges beslutet vanligen endast sökanden, d.v.s. arbetstagaren. I Enter Finland för arbetsgivare kan du dock se när beslut har fattats i ärendet, fast du inte kan se själva beslutshandlingen.

Läs mer om användningen av Enter Finland för arbetsgivare .