Hoppa till innehåll

Du som har flytt från Ukraina: Har någon erbjudit dig arbete, inkvartering eller transport? Alltid försäkra dig om erbjudandets riktighet

Utgivningsdatum 1.4.2022 14.31

Om en obekant person erbjuder eller föreslår dig ett jobb, inkvartering eller transport, försäkra dig om att erbjudandet är äkta.

Det kan vara ett falskt erbjudande för att lura nödlidande personer och utnyttja dem. Du kan erbjudas exempelvis en ovanligt bra lön, ett jobb med boende, eller en möjlighet att resa utomlands. 

Anvisningar till dig som fått ett erbjudande:

  • Be en pålitlig person eller en myndighet om hjälp.
  • Om ett företag som är verksam i Finland erbjuder dig ett jobb, besök webbplatsen av Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) för att ta reda på om företaget existerar. På webbplatsen kan du också kontrollera om företaget har registrerats i arbetsgivarregistret. Du kan kontrollera dessa saker på adressen  www.ytj.fi/sv.
  • Om en rekryteringskonsult eller en annan privatperson erbjuder dig ett jobb, se till att lönen och arbetstimmarna är lagenliga. Vanligen måste man bli betalt minst 8 euro per timme. I Finland är arbetstiden högst 40 timmar per vecka.
  • Man får inte be dig om att arbeta eller att ge pengar eller sex som ersättning för jobbet, boendet eller transporten som du erbjudits.
  • Om du erbjuds transport, skriv upp fordonets registreringsnummer. Ge numret till en pålitlig person och berätta denna person också adressen till vilken du ska åka och namnet på personen du ska åka med. Kom ihåg att personen som transporterar dig inte får tar din telefon, ditt pass eller din plånbok i beslag.

Du kan få hjälp om du har utnyttjats

Om du tror att du har utnyttjats, kontakta Hjälpsystemet för offer för människohandel. Hjälpsystemet är en myndighet i Finland som kan exempelvis ordna med trygg inkvartering, skydd, hälsovård och handledning, och hjälpa dig med att legalisera din vistelse i Finland.

Du kan söka hjälp med lägre tröskel. Du behöver inte vara säker på att du har fallit offer för utnyttjande. Att anlita vår hjälp är frivilligt och gratis.

Läs mer på webbplatsen av Hjälpsystemet för offer för människohandel:

I nödsituationer ska man alltid ringa nödnumret 112.

Språkversioner