Hoppa till innehåll

Bokade tider vid servicestället i Mariehamn har ställts in 12–15.5.2020 p.g.a. coronasituationen

29.4.2020 17.24
Pressmeddelande

På grund av coronasituationen har bokade tider vid servicestället i Mariehamn ställts in 12–15.5. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra för våra kunder.

Om din tid har avbokats kommer du att få ett meddelande från oss om det. Vi kommer att lämna information om nya tider vid servicestället i Mariehamn så fort som möjligt.

Sköt dina ärenden på e-tjänsten Enter Finland

Om ditt tillstånd snart ska gå ut, kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst Enter Finland. 
 
I regel ska man identifiera sig på plats på servicestället inom tre månader från det att en elektronisk ansökan har anhängiggjorts. P.g.a. coronasituationen har denna tid förlängts tills vidare.
 
Om du har lämnat in en ansökan via Enter Finland, ber vi dig att i första hand boka en ny tid själv i vår tidsbokningstjänst. Ange på samma gång i Enter Finland den tid som har bokats för dig. 

Om du inte kan använda Enter Finland

Använd alltid i första hand e-tjänsten Enter Finland. Om det inte går att använda e-tjänsten, kan du lämna in din ansökan på följande sätt:
 
  • Skanna din pappersansökan och skicka in den per e-post till adressen [email protected] Din ansökan är anhängig när du får ett bekräftelsemeddelande.
  • Skicka in din pappersansökan till Migrationsverket till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket. Din ansökan är anhängig när brevet har registrerats som inkommet. 
Din ansökan kan anhängiggöras snabbare om du skickar den per e-post i stället för per post. Om du skickar din ansökan per post, skicka den helst som rekommenderat brev. 
 
Du kan betala behandlingsavgiften för din ansökan till Migrationsverkets konto FI50 5000 0121 5029 82. Uppge ditt kundnummer och namnet på det tillstånd som du söker i meddelandefältet. Bifoga ett kvitto på betalningen till din ansökan. Observera att kontobetalning är möjlig endast i denna undantagssituation. Om du använder Enter Finland, betala ansökan i e-tjänsten.
 
På grund av coronasituationen bokar vi en tid för dig för styrkande av din identitet genast när det är möjligt. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta i ansökan, i synnerhet ditt telefonnummer och din e-postadress.

Ansöker du om finskt medborgarskap?

Om du ansöker om medborgarskap, lämna in din ansökan i Enter Finland eller lämna in din ifyllda pappersansökan till servicestället. Ansökan om medborgarskap kan inte skickas per post eller e-post. 
 
Om ditt ärende inte är brådskande ber vi dig vänta tills coronaepidemin har klingat av. Vi hoppas att det finns tillräckligt med tiden för de kunder vars uppehållstillstånd håller på att utgå.

Ytterligare information

Viimeisimmät