Vid informationsresan till Somalia samlades information om situationen i Mogadishu

12.5.2020 13.11
Pressmeddelande

Forskare vid Migrationsverkets landinformationsenhet var på en informationsresa till Somalias huvudstad Mogadishu i månadsskiftet februari–mars. Under resan träffade forskarna internationella organisationer och aktörer samt lokala medborgarorganisationer.

Syftet med informationsresan var att samla information om säkerhetssituationen och om humanitära förhållanden i Mogadishu samt att stärka nätverket av kontakter med internationella och lokala aktörer.

Informationsresor till flera länder

Informationsresorna är en del av landinformationsenhetens FAKTA-projekt, som tilldelats understöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). 

Under projektet har Migrationsverket gjort informationsresor till flera länder. Den föregående informationsresan till Somalia gjordes år 2018.

Rapporter om informationsresorna publiceras på Migrationsverkets webbplats. Information om publiceringen av Somalia-rapporten kommer i ett senare meddelande.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland.
  • Information om läget i länderna samlas också på flera andra sätt än genom utredningsresor. Källorna består bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet eller i framställningen av de landspecifika riktlinjerna.
  • Du kan läsa mer om landinformation i vår informationsbank.
  • Läs mer om landforskarnas arbete i nyhetsrummet (på finska).

Mer information för medierna

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post: [email protected] tfn 0295 433 037
  • Utförligare landinformation om Somalia: forskare Riku Santaharju, e-post: [email protected] tfn 0295 433 037

Viimeisimmät