Specialister får uppehållstillstånd på i genomsnitt två veckor just nu

28.12.2020 9.39

Migrationsverket har påskyndat behandlingen av uppehållstillstånd för specialister. I juli-november 2020 har Migrationsverket behandlat det första uppehållstillståndet för specialister inom i genomsnitt 17 dygn och hälften av besluten för specialister har fattats inom 10 dagar.

I fjol fick en specialist det första uppehållstillståndet inom i genomsnitt 45 dygn, hälften av besluten fattades inom 46 dagar (median).

Med specialist avses en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta i sakkunniguppgifter som kräver specialkompetens. Specialister är till exempel personer med specialkompetens inom it-branschen och arbetstagare med högskoleexamen som utför uppgifter som kräver särskild yrkeskunskap.

Av en specialist krävs utöver högskoleexamen en högre lön än genomsnittet, minst 3 000 euro i månaden. Till skillnad från uppehållstillstånd för arbetstagare omfattar uppehållstillståndet för specialister ingen prövning av tillgången på arbetskraft.

En specialist kan börja arbeta i Finland redan i ansökningsskedet om han eller hon har kommit till Finland med visum eller från ett visumfritt land och lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för specialister i Finland. I dessa fall upphör rätten att arbeta utan uppehållstillstånd senast efter tre månader eller redan tidigare om visumets giltighetstid går ut.

Coronapandemin har påverkat antalet ansökningar

Under coronapandemin har antalet ansökningar om uppehållstillstånd för specialister minskat betydligt. I januari-november 2020 lämnades 781 ansökningar om det första uppehållstillståndet för specialister in och 826 uppehållstillstånd beviljades. Sammanlagt har 842 beslut fattats (16 negativa). I år har beslut också fattats för ansökningar som gjordes i fjol.

I januari-november 2019 lämnades 1 677 ansökningar om första uppehållstillståndet för specialister in och 1 791 uppehållstillstånd beviljades. Sammanlagt fattades 1 801 beslut.

Du kan granska Migrationsverkets statistik i vår statistiktjänst statistik.migri.fi.

Samarbete och automation

Migrationsverkets mål är en smidigare behandling av uppehållstillstånd för specialister och andra arbetsrelaterade uppehållstillstånd. När verksamheten utvecklas för ämbetsverket en aktiv diskussion om behoven med intressentgrupper och kunder.

Införandet av automation är en viktig del av utvecklingsarbetet. För närvarande utnyttjas automation i synnerhet i behandlingen av fortsatta tillstånd för specialister.

- Avsikten är att använda automatisering i ännu större omfattning för tillstånden för specialister. Arbetet framskrider kontinuerligt, men ett så här stort projekt innehåller naturligtvis också utmaningar, eftersom automationsvillkoren måste definieras noggrant, berättar ansvarsområdets direktör Anna Hyppönen.

Eftersom lagstiftningen för närvarande inte möjliggör ett helt automatiserat beslutsfattande använder Migrationsverket automation i vissa delar av sitt beslutsfattande. Delautomationen kontrollerar att förutsättningarna för tillståndet uppfylls och skapar automatiskt ett beslutsförslag för handläggaren att granska och bekräfta.

Läs överdirektör Jari Kähkönens blogginlägg: Utmaningarna med invandring av högkvalificerad arbetskraft löses skyndsamt (endast på finska)

Mer information till medierna 

Direktör för ansvarsområdet Anna Hyppönen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät