Hoppa till innehåll

Specialsakkunniga och tillväxtföretagare kan flytta till Finland snabbare då expressfilen införs 1.6

Utgivningsdatum 1.6.2022 9.19

Från och med den 1 juni 2022 kan specialsakkunniga, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar flytta till Finland snabbare då en expressfil för deras ansökningar om uppehållstillstånd införs.

Med specialsakkunniga avses till exempel personer som har specialkompetens inom it-branschen samt arbetstagare som har avlagt högskoleexamen och som kommer till Finland för att arbeta med uppgifter som kräver specialkompetens.

Den som ansöker genom expressfilen får sin ansökan om uppehållstillstånd behandlad inom högst två veckor.

Expressfilen tas i bruk samtidigt med en ny tillståndstyp: ett nationellt D-visum. Innehavaren av ett nationellt D-visum får resa in i Finland genast efter att ha fått uppehållstillstånd och efter att ha besökt en behörig myndighet för att styrka sin identitet. Till skillnad från nuvarande praxis ska kundens uppehållstillståndskort levereras till Finland.

”Expressfilen är än en gång en viktig signal om att det finländska samhället vill välkomna internationella talanger till Finland och göra myndigheternas verksamhet ännu mer kundinriktad. Och tidigare på våren trädde det i kraft en lagändring som underlättar inresan i landet för studerande. Genom expressfilen kan internationella experter anlända till Finland för att arbeta genast efter att de har beviljats uppehållstillstånd, oavsett vilket land de kommer ifrån”, berättar Elina Immonen, ställföreträdaren för Migrationsverkets överdirektör.

Inresan i Finland blir ännu snabbare och enklare

I expressfilen får den som flyttar till Finland ett beslut på sin ansökan om uppehållstillstånd inom högst två veckor. Kunder som vill flytta till Finland och använda sig av expressfilen måste lämna in och betala för sin ansökan på webben och styrka sin identitet vid ett serviceställe utomlands inom fem arbetsdagar.

När ansökan innehåller all information och alla bilagor som krävs, tas den upp till behandling omedelbart och behandlingen sker snabbt. När ansökan är betald och inlämnad måste sökanden styrka sin identitet utomlands: sökandens identitet kontrolleras och sökandens fingeravtryck tas för uppehållstillståndskortet.

Sökanden får beslutet via Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Kunder som ansöker om D-visum, kommer från ett visumfritt land eller inte behöver visum för att resa in i Finland behöver inte vänta utomlands på att uppehållstillståndskortet blir färdigt.

Uppehållstillståndskortet levereras till den adress i Finland som kunden har angett i sin ansökan.

Närmare anvisningar om hur man ansöker i expressfilen finns på Migrationsverkets webbplats. Migrationsverket har satsat på kundrådgivningen om expressfilen, och kunden och arbetsgivaren vägleds med hjälp av automatiska meddelanden som skickas ut med korta mellanrum.

Bakom den nya processen ligger ett intensivt utvecklingssamarbete

Migrationsverket har deltagit aktivt i förberedningen av specialisternas expressfil och D-visum. Förberedelserna har pågått hela året.

Expressfilen har utvecklats i ett omfattande och tätt samarbete mellan olika aktörer. I beredningen har deltagit bland annat Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet, Inrikesministeriet, Business Finland, NTM-centralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Både utvecklingsarbetet och expressfilens kommande ibruktagande har redan innan lanseringen bemötts med beröm och bra respons av kunder och företag. Det nya tillvägagångssättet har beskrivits som en välkommen förbättring och som en mycket bra riktning.

”Åsikter som framförts av kunder och företag har haft en viktig betydelse i beredningen. Expressfilen svarar på deras önskemål om en mer förutsägbar och transparent tillståndsprocess. Kunden vet i varje skede vad som händer och när. Vill vi lyckas med expressfilen så är det viktigt att alla parter sköter sin del av processen väl. Därför har vi infört olika sätt att stödja kunder och arbetsgivare med det”, säger Immonen.

Behandlingen av ansökningar från specialsakkunniga är delvis automatiserad, och utvecklingsarbetet fortsätter. Att öka automatiseringen har varit det viktigaste sättet att försnabba tillståndsbehandlingen. Därtill har myndigheterna som medverkar i processen förbundit sig till strikta tidsfrister i de delar av processen som de ansvarar för så att servicelöftet på 14 dygn kan fullföljas.

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd har ökat varje år, och ännu fler flyttar till Finland på grund av arbete, familj eller studier. Internationella arbetstagare, studerande och forskare är viktiga för Finlands innovationer och tillväxt. På grund av den hårda internationella konkurrensen om arbetskraft måste det gå snabbt och smidigt att flytta till Finland på grund av arbete eller studier.

Målsättningen är att utöver tillstånden för specialsakkunniga och tillväxtföretagare ska behandlingstiden för även andra tillstånd med arbete eller studier som grund vara högst en månad år 2023.

Läs mer

Ytterligare information till medier

Ställföreträdaren för överdirektören för Migrationsverket, biträdande chef Elina Immonen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
 

Pressmeddelande