Hoppa till innehåll

Blanketterna för ansökan om uppehållstillstånd för arbete i e-tjänsten Enter Finland har uppdaterats 5.6.2024

Utgivningsdatum 6.6.2024 10.00 | Publicerad på svenska 6.6.2024 kl. 10.12
Pressmeddelande

Blanketterna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete har uppdaterats i e-tjänsten Enter Finland den 5 juni 2024. Den som ansöker om uppehållstillstånd för arbete kommer nu till rätt blankett genom att svara på frågor i e-tjänsten Enter Finland. Svaren sparas som en del av ansökan.

Tidigare har den som ansöker om uppehållstillstånd för arbete själv behövt välja den blankett som passar sökanden bäst enligt anvisningarna i Enter Finland och på webbplatsen Migri.fi.

Uppdateringen gäller ansökan om följande uppehållstillstånd i Enter Finland:

 • Uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)
 • Uppehållstillstånd för specialsakkunnig
 • EU-blåkort
 • Uppehållstillstånd för arbete för den som har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland
 • Uppehållstillstånd för forskare
 • Uppehållstillstånd för praktik
 • Uppehållstillstånd för feriearbete (working holiday)
 • Uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
 • ICT-uppehållstillstånd för specialist, chef eller praktikant (företagsintern förflyttning)
 • Uppehållstillstånd för konsult
 • Uppehållstillstånd för idrottare eller tränare
 • Uppehållstillstånd för arbete inom kultur eller konst
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete inom masskommunikation
 • Uppehållstillstånd för volontärarbete
 • Uppehållstillstånd för gästande lärare, föreläsare eller utbildare 
 • Uppehållstillstånd för anställd hos ett religionssamfund
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete i en internationell organisation eller uppgifter som hänför sig till mellanstatligt officiellt samarbete
 • Uppehållstillstånd för företagsetablering och övervakande av beställningar
 • Uppehållstillstånd för leverans av maskiner eller system
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete som ingår i ett mellanstatligt avtal

Syftet med uppdateringen av blanketterna i Enter Finland är att säkerställa att kunden fyller i rätt ansökningsblankett. Behandlingen av ansökan fördröjs om man använder fel blankett.

Det blir inga ändringar i pappersblanketterna.

Du kan alltid ta hjälp av vår ansökningsguide för att hitta rätt ansökan.