Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska komma till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är verksam i Finland. Ett uppehållstillstånd för arbetstagare berättigar till anställning inom den bransch som ditt arbete tillhör. Du måste ha fått arbete i Finland innan du kan ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas i vissa fall efter en prövning av tillgången på arbetskraft. Detta innebär att arbetsgivaren ska utreda möjligheten att inom rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 540 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 740 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas i regel i två steg

Arbets- och näringsbyrån kan först utreda om dina anställningsvillkor överensstämmer med gällande bestämmelser och kollektivavtalet, om din försörjning är tillräcklig, om ditt arbete är tillfälligt eller fortgående, och om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet. Migrationsverket fattar sitt beslut först efter det. Kontrollera den aktuella sammanlagda behandlingstiden med behandlingstidstestet.

Arbets- och näringsbyrån fattar inte ett delbeslut i ärendet om du inte uppfyller de allmänna villkoren för uppehållstillstånd. Läs mer om de allmänna villkoren för uppehållstillstånd på sidan Första uppehållstillstånd

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett uppehållstillstånd för arbetstagare.
 • Du får arbeta inom den bransch som ditt arbete tillhör och som ingår i ditt uppehållstillstånd. Du kan ha flera anställningar inom samma bransch men behöver endast ett tillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansokan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), OLE_TY1

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för arbetstagare (TTOL), OLE_TY1

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland