Hoppa till innehåll

Ändringar i bidrag för frivillig återresa från och med 1.1.2024

Utgivningsdatum 29.12.2023 14.45
Pressmeddelande

Inrikesministeriets nya förordning om bidrag för frivillig återresa ändrar bidragets belopp. Förordningen är i kraft 1.1.2024–31.12.2025.

Du kan få bidrag för frivillig återresa om du har sökt asyl och fått avslag på din ansökan eller om du har återkallat din ansökan om internationellt skydd.

Enligt den nya förordningen beror bidragets belopp på i vilket skede av processen du ansöker om bidrag för frivillig återresa. Bidraget beviljas i huvudsak i form av förnödenheter.

Bidrag för frivillig återresa från och med 1.3.2024

Bidragets belopp om du återvänder till ett land vars medborgare behöver visum till Finland:

  • 5 300 euro om du ansöker om bidrag inom 30 dagar från delgivningen av det första negativa asylbeslutet eller från återkallandet av din första asylansökan 
  • 2 000 euro om du ansöker om bidrag efter att det har gått 30 dagar från delgivningen av det första negativa asylbeslutet eller från återkallandet av din första asylansökan
  • 2 000 euro om du har ansökt om asyl flera gånger.

Möjligheten till högre bidrag är av engångsnatur.

Bidrag för frivillig återresa om du har fått ett eller flera negativa asylbeslut

Om du har fått ett eller flera negativa asylbeslut och vill återvända till ditt hemland:

  • Bidraget för frivillig återresa är 5 300 euro om du ansöker om bidrag 1.1.2024–28.2.2024. Även din make eller maka och dina barn som återvänder tillsammans med dig får 5 300 euro var. 
  • Bidraget för frivillig återresa är 2 000 euro om du ansöker om bidrag 1.3.2024 eller senare och om det har gått mer än 30 dagar från delgivningen av det första negativa asylbeslutet.

Övriga ändringar i bidrag för frivillig återresa från och med 1.1.2024

  • Om du är medborgare i ett land vars medborgare inte behöver visum till Finland, beviljas du inte bidrag för frivillig återresa. Du kan dock få ersättning för kostnaderna för hemresan.
  • Om du är offer för människohandel är bidragets belopp 3 000 euro. 
  • Om du är i utsatt ställning eller har särskilda behov, kan du efter prövning beviljas ett bidrag på 1 000 euro utöver de normala bidragen. Detta bidrag kan du få även om du återvänder till ett land vars medborgare inte behöver visum till Finland.

Mer information om frivillig återresa

Om du bor på en förläggning och vill återvända till ditt hemland, kontakta personalen på förläggningen. 

Om du inte bor på en förläggning och vill återvända till ditt hemland, kontakta Migrationsverket

  • per telefon 050 413 8625 (även WhatsApp)
  • per e-post till adressen return@migri.fi. Skicka ditt e-postmeddelande via Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi). Då kommer ditt meddelande pålitligt fram till oss. 

Migrationsverket kan ge dig råd på finska, svenska, engelska och arabiska.

Läs mer:

Språkversioner

Uppdaterat 5.1.2024: Översättningar till arabiska, dari, farsi, ryska, somali och sorani-kurdiska tillagts till språkversionerna.

Kundmeddelande