Hoppa till innehåll

Över 25 000 flyktingar från Ukraina har beviljats tillfälligt skydd i Finland – rapportering av statistiken ändras

Utgivningsdatum 16.6.2022 10.36

Finland beviljar tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Efter den ryska attacken har det lämnats in 28 039 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland. Fram till 15 juni 2022 har det fattats 26 108 beslut.

Ansökan om tillfälligt skydd görs till polisen eller Gränsbevakningsväsendet. Migrationsverket ansvarar för beslutsfattandet. Nästan alla beslut som fattats (25 892) är positiva. En liten del av ansökningarna har förfallit (216) efter att sökanden har återkallat sin ansökan.

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd per dag är nu lägre än i början av kriget. För närvarande registrerar polisen och gränsmyndigheterna cirka 1 000 ansökningar om tillfälligt skydd per vecka. I mitten av mars lämnades över 1 200 ansökningar in varje dag. 

Största delen av ansökningarna om tillfälligt skydd har lämnats in av ukrainska medborgare (27 686). För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd ungefär en vecka. När ett beslut har fattats, skickar Migrationsverket beslutet till sökanden per post.

”På våren, när processen för tillfälligt skydd inleddes, förekom det fördröjningar i beslutsprocessen. Efter början av maj har besluten fattats mycket snabbt om ansökan inte behöver kompletteras på grund av att den till exempel saknar ett foto”, säger direktören för Migrationsverkets asylenhet Antti Lehtinen.

Statistik över ansökningar och beslut om tillfälligt skydd uppdateras varje vardag 

Statistik om tillfälligt skydd publiceras varje vardag på Migrationsverkets webbplats och delas på Twitter: @Maahanmuuttovir. 

Migrationsverket publicerar också statistik över asylansökningar på sin webbplats. I fortsättningen publiceras dock endast statistik över tillfälligt skydd varje vardag. Statistik över asylansökningar från ukrainare publiceras varje månad i Migrationsverkets statistiktjänst tillsammans med övriga asylstatistiker.

Orsaken till ändringen är att nästan alla ukrainare som kommer till Finland ansöker om tillfälligt skydd, vilket Finland i likhet med de övriga EU-länderna beviljar till flyktingar från Ukraina.

Efter den ryska attacken har 1 747 ukrainare sökt asyl i Finland, men 1 381 av dem har också ansökt om tillfälligt skydd. Om en person beviljas tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av asylansökan.

Största delen av dem som tidigare sökt asyl har redan ansökt om och beviljats tillfälligt skydd. När alla nationaliteter beaktas är den genomsnittliga behandlingstiden för asylansökningar cirka åtta månader för närvarande.

Fakta: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

  • I Finland söks tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. Därefter beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.
  • Man kan börja arbeta genast när polis- eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av den ryska attacken.
  • Skydd kan också beviljas sådana statslösa personer och medborgare från länder utanför EU och Schengenavtalet som flytt på grund av den ryska attacken och som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Även familjemedlemmar till ukrainare och personer som beviljats internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina kan beviljas skydd, om familjebandet har bildats i Ukraina före den ryska attacken.
  • Personer som har flytt från Ukraina får finska personbeteckningar när de beviljas tillfälligt skydd.

Ytterligare information till medier