Hoppa till innehåll

Studerande: Du kan inte längre arbeta utan begränsningar under semestertider

Utgivningsdatum 3.5.2022 14.37 | Publicerad på svenska 3.5.2022 kl. 14.44

Ändringarna i forskar- och studerandelagen trädde i kraft den 15 april 2022. Den nya lagen ändrade villkoren för beviljande av uppehållstillstånd för studier. Lagändringen medförde också ändringar i studerandes rätt att arbeta. Som studerande kan du inte längre arbeta utan begränsningar under semestertider eller när läroanstalten inte ger undervisning.

I fortsättningen får du arbeta 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året får antalet arbetstimmar inte överstiga i genomsnitt 30 timmar per vecka. Gränsen på 30 timmar gäller inte sådant arbete som ingår i examen, exempelvis arbetspraktik eller ett slutarbete. 

Om du har beviljats ett uppehållstillstånd före lagändringen, begränsas din rätt att arbeta automatiskt till 30 timmar per vecka. Du behöver alltså inte ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillstånd för studier.