main-mobile-navigation-header

Fallet som gäller tillbakasändningen till Afghanistan i offentligheten

Migri 5.7.2017 14.05
Nyhet

Tillbakasändningen av en afghansk man till sitt hemland den 4 juli har väckt en bekymrad offentlig diskussion. Förvaltningsdomstolen förbjöd verkställandet av tillbakasändningen den 4 juli efter att asylsökanden redan hade återsänts till sitt hemland.

Uppgifterna som lagts fram i offentligheten och till exempel i sociala medier ger inte en helt fullständig bild av situationen. Migrationsverket kan inte kommentera faserna i det enskilda fallet, men vi försöker på allmän nivå förklara när en person enligt lagen kan återsändas.

Enligt Migrationsverkets bedömning är personen inte i fara i sitt hemland och har inte återsänts i strid med förbudet mot tillbakasändning. I denna situation har Migrationsverket inte sådan information som förutsätter att personen som återsänts till Afghanistan borde hämtas och föras tillbaka till Finland.

Enligt lagen kan en person återsändas om

  • han eller hon har fått avslag på det första asylbeslutet och förvaltningsdomstolen samt eventuellt högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat beslutet
  • verkställandet av tillbakasändningen inte har förbjudits.

I så fall har det konstaterats att asylsökanden inte är i livsfara eller riskerar att bli förföljd när han eller hon kommer tillbaka till sitt hemland. Asylsökanden ska då återvända till sitt hemland eftersom det inte finns grunder för beviljande av uppehållstillstånd.

Asylsökande som fått avslag på den första ansökan lämnar ofta in en ny ansökan. Om det inte har kommit fram nya grunder för internationellt skydd i ansökan behandlas ansökan som förnyad ansökan. Då är det negativa beslutet på den första asylansökan som bekräftats i ändringssökandet i kraft och personen kan återsändas till hemlandet genast efter Migrationsverkets beslut.

Polisen kan börja förbereda tillbakasändningen till hemlandet snabbt och det är skäl att utan dröjsmål ansöka om verkställighetsförbud mot tillbakasändning hos förvaltningsdomstolen.

Asylsökanden är inte i livsfara i sitt hemland om verkställighetsförbudet inte gäller grunderna för beviljande av asyl

Förutom asyl kan asylsökanden också ansöka om uppehållstillstånd till exempel på grund av arbete. Då behandlas asylsökandens ansökan på samma sätt som andras som ansöker om arbetstillstånd och det har ingen betydelse att personen är asylsökande.

När förbudet mot verkställande av avvisning grundar sig på att asylsökandens ansökan ännu behandlas, till exempel beträffande ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, men asylsökanden redan har återsänts till sitt hemland, har sökanden inte återsänts till sitt hemland i strid med förbudet mot tillbakasändning.

Uppehållstillstånd för arbetstagare söks i allmänhet utomlands och den som har fått tillstånd kommer till Finland först om beslutet är positivt.

Polisen verkställer avvisningarna

I Finland verkställs avvisningarna av polisen som också säkerställer att avvisningen är lagenlig.

Om asylsökanden söker asyl i Finland får han eller hon enligt lagen vänta på beslutet i Finland. Om personen redan fått ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet utgör en ansökan om uppehållstillstånd inte automatiskt ett hinder för verkställandet av beslutet.

När polisen i detta fall förbereder avlägsnande ur landet beaktas grunderna för ansökan om uppehållstillstånd samt med vilken sannolikhet tillståndet beviljas och så har man gått tillväga i detta fall.

Ytterligare information till medierna

Hanna Helinko, direktör för enheten juridisk service och landinformation, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät