Hoppa till innehåll

Elina Nurmi ny direktör för enheten för mottagande

Utgivningsdatum 11.1.2023 10.47
Pressmeddelande

Migrationsverket har utnämnt filosofie magister Elina Nurmi till direktör för enheten för mottagande. Hon tar över tjänsten den 1 februari 2023.

Elina Nurmi övergår till Migrationsverket från Helsingfors stad där hon skött uppgiften som invandringschef. För närvarande ansvarar Nurmi för samordningen och den strategiska ledningen av stadens invandrings- och integrationsärenden samt för styrningen av servicepunkten International House Helsinki (IHH). Vid Helsingfors stad har Nurmi också arbetat som ledande sakkunnig och projektchef.

Direktören för enheten för mottagande leder, övervakar och utvecklar resultatenhetens verksamhet och svarar för verksamhetens resultat. I uppgiften som direktör betonas särskilt utvecklandet av förläggningsverksamheten till en kundorienterad och kostnadseffektiv helhet med hög kvalitet samt utvecklandet av hela ämbetsverkets verksamhetskultur.

Enheten för mottagande har tidigare letts av Pekka Nuutinen som går i pension.

Ytterligare information till medier

Intervjuförfrågningar: Migrationsverkets kommunikationsenhet, e-post: media@migri.fi, tfn 0295 433 037