Meny

Handläggningen av ansökningar om säsongsarbete har kommit långt

18.6.2020 13.49 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 13.59
Pressmeddelande

På grund av coronaviruspandemin är det för tillfället möjligt att 9 000 säsongsarbetare anländer till bär- och grönsaksodlingarna och gårdarna från områden utanför Europeiska unionen. Migrationsverket har beviljat tillstånd till cirka 8 700 säsongsarbetare.

Företagen i branschen har liksom förra åren anställt säsongsarbetare främst från Ukraina. Största delen av säsongsarbetarna kommer till Finland för att arbeta under en kort period på sommaren. De ansöker om intyg för säsongsarbete, med vilket de kan arbeta i Finland i 90 dagar. De som arbetar längre än så ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Sammanlagt cirka 9 270 begäranden om intyg för säsongsarbete och 1 185 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbetare har lämnats in i år. Ett beslut har fattats om sammanlagt cirka 7 485 begäranden om intyg och cirka 1 385 ansökningar om uppehållstillstånd. 

Cirka 1 500 säsongsarbetare väntar på beslut på sin ansökan.

Coronaviruspandemin begränsar antalet säsongsarbetare som kommer till Finland

Utifrån de uppgifter som man fick i april av företagen fastställde jord- och skogsbruksministeriet att 1 500 säsongsarbetare får tillstånd att komma till landet i det första skedet, om förutsättningarna är uppfyllda. I enlighet med regeringens riktlinjer har 3 000 fler säsongsarbetare därtill kunnat komma från och med 14.5 och ytterligare 4 500 från och med 1.6. För tillfället är det alltså möjligt att sammanlagt 9 000 säsongsarbetare kommer till Finland. 

Migrationsverket handlägger ansökningar i den ordning som de anhängiggjorts. I beslutsfattandet beaktas också den tidpunkt då anställningsförhållandet börjat.  

- Vi strävar efter att driva fram ansökningarna utifrån såväl tidpunkten för anhängiggörandet som den tidpunkt då arbetet börjar. Alla ansökningar som gäller säsongsarbetare behandlas i brådskande ordning. Med detta vill vi säkerställa att arbetstagarna kan börja arbetet på odlingarna i tid, berättar Tuuli Huhtilainen, som är chef för resultatområdet. 

Gränsbevakningsväsendet övervakar antalet säsongsarbetare som kommit till landet och fattar beslut om inresan i landet. Enligt Gränsbevakningsväsendet har nu cirka 2 400 säsongsarbetare kommit till Finland. 

Automation påskyndar handläggningen

I handläggningen av intyg för säsongsarbete utnyttjas i år partiell automation. Ansökningar anhängiggörs i stor utsträckning automatiskt. Också en del av de granskningar som hör till handläggningen har automatiserats.

Ytterligare information för medier

  • Chef för resultatområdet Tuuli Huhtilainen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
Pressmeddelande

Viimeisimmät