Hoppa till innehåll

Allt fler offer för utnyttjande hänvisas till hjälpsystemet för offer för människohandel – tvångsarbete den mest förekommande formen av människohandel i Finland

Utgivningsdatum 27.7.2022 8.46

Ett rekordstort antal offer för utnyttjande hänvisades till hjälpsystemet för offer för människohandel. Många bedöms ha fallit offer för människohandel för tvångsarbete eller annat utnyttjande av arbetskraft i Finland.

Mellan den 1 januari 2022 och den 30 juni 2022 fick hjälpsystemet för offer för människohandel 185 ansökningar om upptagning i systemet. Antalet var större än någonsin tidigare under motsvarande period (2021: 147). I början av 2022 upptogs det 139 personer och deras 26 minderåriga barn som klienter i hjälpsystemet. 

Dessa uppgifter framgår av den nya halvårsrapporten för hjälpsystemet för offer för människohandel.

– Det är i synnerhet frivilligorganisationer som identifierar människor som fallit offer för människohandel i Finland, säger Terhi Tafari, överinspektör vid hjälpsystemet för offer för människohandel.

En del av de nya klienterna, 63 vuxna och tre minderåriga, misstänktes ha blivit utsatta för  utnyttjande som tyder på människohandel i Finland. De som fallit offer i Finland hade oftast blivit utsatta för tvångsarbete (38 personer), sexuellt utnyttjande (16 personer) och tvångsäktenskap (11 personer). De som oftast blev utsatta för utnyttjande var medborgare i Irak, Finland, Vietnam, Thailand, Filippinerna, Afghanistan, Ryssland och Marocko.

Offer för tvångsarbete kan känna rädsla för arbetslivet i Finland

De som blivit utsatta för arbetsrelaterat utnyttjande i Finland kan känna rädsla för arbetslivet i Finland. Många invandrare har svårt att tro att de omfattas av samma arbetslagstiftning och har samma rättigheter som de som är födda i Finland.

– Det finns en stark motivation att få sysselsättning, men utan en klar uppfattning om arbetslivets regler ökar risken att falla offer för utnyttjande, säger Tafari.

Detta har upptäckts under projektet IKUT som samordnas av hjälpsystemet för offer för människohandel. Inom ramen för projektet ordnas det arbetslivsträning för personer som blivit utsatta för människohandel och annat utnyttjande.

Under första halvan av 2022 hänvisades det flera personer till hjälpsystemet för offer för människohandel som bedöms ha blivit utsatta för människohandel för tvångsarbete eller annan typ av utnyttjande av arbetskraft i Finland. Man upptäckte omständigheter som tyder på människohandel särskilt inom restaurang- och städbranschen. Även arbete i växthus, inom skönhetsbranschen och på biltvättar innebar risker för arbetstagare med utländsk bakgrund. 

Ukrainare syns ännu inte i hjälpsystemets statistik

I början av 2022 hänvisades det inga sådana personer till hjälpsystemet som flytt från Ukraina och som skulle ha blivit utsatta för utnyttjande som tyder på människohandel på vägen till Finland eller i Finland.

Detta kan vittna om att de åtgärder som olika myndigheter vidtagit tillsammans för att förebygga utnyttjande har varit effektiva. Å andra sidan kan detta vara ett tecken på att utnyttjandet ännu inte har upptäckts.

– Det är viktigt att ukrainare får information om sina rättigheter i Finland. Var och en kan hjälpa genom att hänvisa dem till pålitlig myndighetsinformation, som även finns på ukrainska, säger Tafari.

Fakta: Vad gör Hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet och ett nationellt kompetenscentrum för identifiering och hjälpande av människohandelsoffer.
  • Hjälpsystemet har som uppgift att hjälpa personer som blivit offer för människohandel och deras minderåriga barn samt personer som hjälper till med utredningar av människohandelsbrott. Systemet hjälper både finländska och utländska människohandelsoffer på samma villkor.
  • En klient inom hjälpsystemet har rätt att i enlighet med sina behov få rådgivning och handledning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättartjänster.
  • Klienter som vill återvända till sitt hemland får stöd för att återvända frivilligt. 
  • Klienterna får också lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har funnits sedan 2006. För dess verksamhet ansvarar Joutseno förläggning, som är en del av Migrationsverket. Hjälpsystemet har fyra verksamhetsställen (Villmanstrand, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg). 
  • Hjälpsystemet upprätthåller den riksomfattande webbplatsen ihmiskauppa.fi och en infotelefon på nummer 02954 63 177 som är öppen 24/7.
  • Hjälpsystemet ska omnämnas som Hjälpsystemet för offer för människohandel eller hjälpsystemet.
  • Mer information om verksamheten finns på  www.ihmiskauppa.fi/sv.

Ytterligare information för medier:

Terhi Tafari, överinspektör, teamledare, tel.  0295 433 037, fornamn.efternamn@migri.fi 

Pressmeddelande