Hoppa till innehåll

Beredningen av expressfilen framskrider – specialister och tillväxtföretagare kan flytta till Finland snabbare

Utgivningsdatum 16.12.2021 10.53

Specialisternas och tillväxtföretagarnas inresa till Finland kommer att underlättas nästa år. Ett snabbare förfarande under beredning, en så kallad expressfil, ska göra det snabbare för experter att börja arbeta i Finland. Det ska också bli lättare för kunderna att förutse handläggningen av ansökan.

Behandlingen av uppehållstillstånd vid Migrationsverket ska ta högst två veckor om personen utnyttjar expressfilen. Eftersom familjen ofta flyttar med till Finland, är det snabbare förfarande avsett också för familjemedlemmar till specialister och tillväxtföretagare.

Beredningen av expressfilen har samband med en ny typ av tillstånd, ett nationellt D-visum, som är under behandling i riksdagen. Målet är att det nationella D-visumet och expressfilen för specialister och tillväxtföretagare ska vara i bruk i juni 2022.

– Migrationsverket har aktivt deltagit i beredningen av expressfilen och D-visumet, och vi bereder oss till att informera våra kunder om det nya, snabbare tillståndsförfarandet, säger direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten Pauliina Helminen.

Snabbare att flytta till Finland i framtiden   

Om man vill flytta till Finland genom att utnyttja expressfilen, måste man lämna in och betala för ansökan på webben. Om ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter och bilagor, blir ansökan automatiskt anhängig, vilket betyder att handläggningen av ansökan börjar omedelbart och framskrider snabbt.

– Kundrådgivning är viktig, eftersom också kunden måste handla snabbt så att vi kan hålla vårt servicelöfte att förfarandet ska ta två veckor. Vi handleder kunder bland annat med hjälp av frekventa automatiserade meddelande och genom att noggrant beskriva ansökningsprocessen till dem, säger Helminen.

Handläggningen av specialisternas ansökningar görs redan delvis med hjälp av automatisering, och utvecklingsarbetet pågår. Ökad automatisering har varit den viktigaste metoden att snabba upp behandlingen av tillstånd.

Det nationella D-visumet ska göra det möjligt att resa till Finland så fort man har beviljats ett uppehållstillstånd. Före inresa till Finland styrker sökanden sin identitet utomlands och lämnar sina fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. För närvarande måste man vänta på sitt uppehållstillståndskort utomlands efter man har fått ett positivt beslut, men i framtiden kan man resa till Finland och få kortet där.

Inrikesministeriet har också inlett ett lagprojekt för att utreda utvidgande av D-visumet till att omfatta också studerande och forskare. Migrationsverket deltar aktivt i beredningen av projektet.

För närvarande får specialisterna tillståndsbeslut i ett par veckor

I år har specialister fått ett uppehållstillståndsbeslut i 16 dagar (medeltal). Specialister är till exempel personer som har specialkompetens inom IT-branschen och andra personer som har avlagt en högskoleexamen och ska arbeta med uppgifter som kräver specialkompetens. I januari-november var behandlingstiden för tillväxtföretagarnas tillstånd 24 dagar (medeltal).

Migrationsverket har som mål att specialister, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar ska få sitt uppehållstillstånd i 14 dygn år 2021. Målet för andra uppehållstillstånd på basis av arbete och studier är att behandlingen ska ta högst en månad år 2023.

– För att uppnå dessa mål på ett hållbart sätt behöver vi kraftig utveckling av ICT, till exempel utvidgande av automatisering inom olika processer och systemintegration, förändringar i arbetssätt och flera redan pågående lagförändringar som ska snabba upp beviljande av 

Mer information

Ytterligare information till medier

Pauliina Helminen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi