Hoppa till innehåll

Elina Immonen blir Migrationsverkets nya biträdande chef

Utgivningsdatum 10.9.2021 9.43

Migrationsverket har utnämnt magister i samhällsvetenskaper och juris magister Elina Immonen till ny biträdande chef. Hon tar över tjänsten den 15 september 2021. Tjänsten är tidsbegränsad och tillsätts till och med den 31 juli 2026.

För närvarande arbetar Immonen som direktör för säkerhetsenheten vid Kommunikationsministeriet. Tidigare har Immonen arbetat bland annat som ledande sakkunnig vid Inrikesministeriets migrationsavdelning och i andra sakkunniguppgifter.

– Största delen av min yrkeskarriär har jag arbetat med migrationsfrågor, och jag ser verkligen fram emot att åter arbeta med dem. Migrationsverkets arbete är ytterst viktigt för hela samhället och det hur smidiga processerna vid verket är har en stor inverkan på näringslivet och hela samhället. Det är viktigt att vi snabbt kan utveckla tillståndsprocesserna och att vi i framtiden inte ser liknande köer som för närvarande, säger Immonen.

Migrationsverkets biträdande chef leder stödet för ledningen och är föreståndare för enhetscheferna vid verksamhetsstödet. Biträdande chefen är också ställföreträdare för överdirektören.

Smidigare behandling av uppehållstillstånd är ett viktigt mål 

Till biträdande chefens uppgifter hör att utveckla ämbetsverkets strategiska arbete och ledningsgruppens arbete samt stödja överdirektören i ledningen av en resultatgivande verksamhet. 

I utvecklingen av Migrationsverkets verksamhet betonas nu framför allt betydelsen av automation och genomförandet av sådana reformer som anknyter till automation. Ett viktigt mål för verket är att uppnå en behandlingstid på en månad i uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete senast år 2023 samt en behandlingstid på två veckor i tillstånd för specialister, uppstartsföretagare och deras familjemedlemmar under 2021.

Biträdande chefen leder också bland annat verkets beredskapsplanering. 

Ytterligare information till medier

Pressmeddelande