Korrigering: Rätten att arbeta har inte upphört för en enda asylsökande den 1 juni 2019 enbart i och med lagändringen

5.6.2019 17.53
Pressmeddelande

I och med en ändring i utlänningslagen blev det ändringar i asylsökandes rätt att arbeta den 1 juni 2019. Lagändringen har visat sig vara komplicerad: lagtolkningen har varit utmanande och har behövt diskuteras mer än normalt både inom ämbetsverket och med Inrikesministeriet. Vi har tagit bort de gamla kundmeddelandena från vår webbplats för att informationen de innehöll inte skulle förvirra våra kunder och deras arbetsgivare ytterligare.

Rätten att arbeta har inte upphört för en enda asylsökande den 1 juni 2019 enbart på grund av att den nya lagen trädde i kraft.

Vi beklagar uppriktigt att vi inte har lyckats informera om saken tillräckligt tydligt och i tid.

Rätten att arbeta från och med den 1 juni 2019

Sökande som lämnat in sin asylansökan före den 1 juni 2019:

 • Om du hade rätt att arbeta den 31 maj 2019, har din rätt att arbeta fortsatt och fortsätter som förut ända tills du får ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet, det vill säga tills det enligt lagen är möjligt att avlägsna dig ur landet.
 • Om du hade rätt att arbeta den 31 maj och du har fått ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet före den 1 juni, upphör din rätt att arbeta när beslutet vinner laga kraft.
 • Om din rätt att arbeta inte ännu hade börjat den 31 maj, får du börja arbeta 3 månader efter att du lämnat in din ansökan om du har ett giltigt resedokument, och 6 månader efter inlämningen om du saknar ett giltigt resedokument.
 • Din rätt att arbeta upphör om du beviljas uppehållstillstånd på någon grund. Efter detta grundar sig din eventuella rätt att arbeta på det beviljade uppehållstillståndet.

Sökande som lämnat in sin asylansökan den 1 juni 2019 eller senare:

 • Din rätt att arbeta börjar 3 månader efter att du lämnat in din ansökan om du har ett giltigt resedokument, och 6 månader efter inlämningen om du saknar ett giltigt resedokument.
 • Om du lämnar in en ny asylansökan, börjar tidsfristerna på nytt. Då avbryts alltså din rätt att arbeta för 3 eller 6 månader.
 • Din rätt att arbeta upphör när du får ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet, det vill säga när det enligt lagen är möjligt att avlägsna dig ur landet.
 • Din rätt att arbeta upphör om du beviljas uppehållstillstånd på någon grund. Efter detta grundar sig din eventuella rätt att arbeta på det beviljade uppehållstillståndet.

Var får sökanden och arbetsgivaren information om sökandens rätt att arbeta?

Asylsökande:

 • Om du får ett positivt beslut, kan du kontrollera din rätt att arbeta i beslutet eller på ditt uppehållstillståndskort.
 • Om du får ett negativt beslut, kan du kontrollera i beslutet när din rätt att arbeta upphör.
 • Du delges beslutet på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår. Vid behov använder vi en tolk eller översättare till hjälp vid delgivningen.
 • Om du inte ännu har fått ditt beslut, kan din arbetsgivare tills vidare kontrollera din rätt att arbeta per telefon från måndag till fredag kl. 9–12. Om du har fått ett positivt beslut, ska du påvisa din rätt att arbeta genom att visa upp ditt uppehållstillståndskort till din arbetsgivare.

Arbetsgivare:

 • Du kan tills vidare kontrollera en asylsökandes rätt att arbeta per telefon från måndag till fredag kl. 9–12.

Viimeisimmät