main-mobile-navigation-header

Migrationsverket har nu ett nytt visuellt utseende – “Vi är inte längre samma ämbetsverk som för tio eller fem år sedan”

25.2.2019 8.29
Pressmeddelande

Migrationsverkets visuella utseende har förnyats. Den nya moderna stilen och logotypen vittnar om ett modernt ämbetsverk. I logotypen visas Migrationsverkets namn tydligt på tre språk.

– Varje organisation står tidvis inför en situation där man vill visa förnyelserna i organisationen också utåt. Nu är den tiden inne för Migrationsverket. Den gamla vinglogotypen har varit bra och fungerande i mer än tio år, men nu när ämbetsverket expanderar oerhört såväl uppgiftsmässigt som gällande antalet anställda, är det rätt stund att anamma en ny och fräsch image, berättar Migrationsverkets kommunikationsdirektör Klaus Kaartinen.

Det tidigare visuella utseendet togs i bruk 2008, då Utlänningsverket blev till Migrationsverket. På den tiden arbetade ett par hundra personer på ämbetsverket och arbetssätten, verksamhetsmiljön och antalet kunder såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Numera arbetar fler än 1 000 personer vid Migrationsverket. Ämbetsverket har under årens lopp samlat på sig oerhörda mängder kompetens och man satsar mer på kundtjänsten än någonsin tidigare.

Migrationsverket planerade sitt visuella utseende tillsammans med reklambyrån SST Oy.

Utgångspunkten för planeringen av utseendet var Migrationsverkets vision "från immigration till medborgarskap – en byggare av ett livskraftigt och tryggt Finland". Det nya utseendet förbättrar också å sin del tillgängligheten på nätmaterialet, då färgerna och andra nödvändiga element har planerats med tillgänglighet i åtanke. I planeringsarbetet har man från början till slut lyssnat också på de anställdas önskemål och respons.

Du kan bekanta dig med det nya utseendet på migri.fi och på Migrationsverkets Twitter-konto.

Ytterligare information för medier

Kommunikationsdirektör Klaus Kaartinen, tfn +358 295 430 431, [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät