Hoppa till innehåll

Utredningen gällande pengarna på Moni-kort pågår

Utgivningsdatum 17.1.2022 13.05

Migrationsverket har på ett omfattande sätt utrett frågan om återbetalning av asylsökandenas pengar som blivit kvar på deras Moni-kort. Frågan har ännu inte fått en önskad lösning. Migrationsverket fortsätter att utreda frågan. Vi beklagar situationen och de olägenheter som den har medfört.

Migrationsverket försöker att främja en lösning på saken

I juli 2020 lämnade vi en begäran om undersökning av pengarna som blivit kvar på Moni-kort till polisen. Polisinrättningen i Helsingfors beslutade den 26 mars 2021 att inte undersöka saken. Polisinrättningen ansåg att det inte fanns anledning att misstänka att Moni Nordic hade gjort sig skyldig till brott i saken. Enligt polisen är det fråga om ett avtalsrättsligt skadeståndsärende. Detta betyder att polisen inte kommer att undersöka ärendet. Migrationsverket ber ännu åklagaren bedöma saken.

Migrationsverket och förläggningarna har inte tillträde till kontouppgifterna av Moni-kort. Vi kan inte återbetala dina pengar. Pengarna är inte i Migrationsverkets besittning. Din förläggning kan inte heller påverka återbetalningen av pengarna.

Migrationsverket anser att tjänsteleverantören Moni Nordic, eller dess samarbetspartner vilka har haft i uppgift att förvalta pengarna, är ansvariga för klienternas pengar och återbetalning av pengarna. Moni Nordic har haft samarbetspartners utomlands. Vi håller på att utreda möjligheten att lämna en begäran om undersökning till utländska myndigheter.

Vi informerar kortinnehavarna av situationen

Om du väntar på återbetalning av dina pengar, följ våra kundmeddelanden. Vi informerar kortinnehavarna och förläggningarna om utredningsarbetet.

Migrationsverket har inte tillträde till kontouppdrag av individuella klienternas Moni-kort. Därför kan vi inte ge uppgifter om dina pengar på Moni-kort.

Statskontoret handlägger skadeståndsanspråk som riktas mot Migrationsverket

Om du har skadeståndsanspråk mot Migrationsverket, handlägger Statskontoret din ansökan om skadestånd. I ditt skadeståndsanspråk måste du framföra en utredning om den skada du åsamkats.

Mer information om hur man ansöker om skadestånd och om de utredningar som krävs för anspråket samt kontaktuppgifter hittar du på Statskontorets webbplats. Ytterligare instruktioner får du vid din förläggning.

Språkversioner

Kundmeddelande