Hoppa till innehåll

Arbetar du tillfälligt i en uppgift som är viktig för försörjningsberedskapen? Din rätt att arbeta ändrar den 1 november

23.10.2020 11.12

Från och med den 9 april 2020 har man i Finland kunnat arbeta i en bransch som är kritisk för försörjningsberedskapen med alla tillstånd som beviljats för arbete eller studier. Detta tillfälliga undantag från rätten att arbeta upphör den 31 oktober 2020.

Från och med ingången av november måste du ansöka om fortsatt tillstånd för att kunna byta bransch eller arbetsgivare från den bransch eller arbetsgivare som nämns i tillståndet till en annan. 

Läs mer om detta i arbets- och näringsministeriets meddelande: Den tillfälliga utvidgningen av utländska arbetstagares rätt att arbeta upphör i slutet av oktober

Om du fortsätter att arbeta i den bransch som ditt uppehållstillstånd gäller

Om du återgår från arbete inom försörjningsberedskapen till din tidigare arbetsplats och uppehållstillståndet eller det fortsatta tillståndet som beviljats för den tidigare branschen eller arbetsgivaren fortfarande gäller behöver du inte göra någonting. 

Om ditt tillstånd snart upphör ska du ansöka om fortsatt tillstånd för den bransch eller arbetsgivare där du arbetar från och med den 1 november. Kom ihåg att ansöka om fortsatt tillstånd innan det föregående tillståndet går ut. 

Om du fortsätter att arbeta inom försörjningsberedskapen

Om du redan har tillstånd att arbeta i den aktuella branschen inom försörjningsberedskapen krävs inga åtgärder av dig. Om ditt uppehållstillstånd snart går ut ska du ansöka om fortsatt tillstånd innan ditt gällande tillstånd går ut.

Om du vill fortsätta att utföra arbete som är viktigt för försörjningsberedskapen, men du saknar uppehållstillstånd för branschen, ska du ansöka om ett nytt fortsatt tillstånd för ditt arbete. 

Observera att din rätt att arbeta inom försörjningsberedskapen avbryts den 31 oktober om ditt gällande uppehållstillstånd har beviljats för en annan bransch. Du får på nytt rätt att arbeta inom försörjningsberedskapen när ett positivt beslut om din ansökan om fortsatt tillstånd har fattats. 

Fortsatt tillstånd utan att besöka ett serviceställe – identifiera dig i Enter Finland

Kom ihåg att ansöka om fortsatt tillstånd i e-tjänsten Enter Finland innan det föregående tillståndet går ut. På så sätt säkerställer du att din vistelse i Finland är laglig och att du medan tillståndet behandlas kan arbeta i den bransch för vilken ditt tidigare tillstånd har beviljats. För att ansöka om fortsatt tillstånd måste du befinna dig i Finland.

Ta i bruk stark autentisering i e-tjänsten Enter Finland. Stark autentisering betyder till exempel att du loggar in i tjänsten med finländska nätbankskoder. När du använder stark autentisering 

  • behöver du eventuellt inte besöka ett serviceställe
  • talar Enter Finland om för dig om du måste boka tid till ett serviceställe för att identifiera dig eller inte. 

Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/identifiering.

Tidsbokningen vid vårt serviceställe är överbelastad. Vi rekommenderar att du använder stark autentisering. 

Ytterligare information

Läs aktuell information om hur coronaviruset påverkar kunderna: migri.fi/coronaviruset
 

Kundmeddelande

Viimeisimmät