Hoppa till innehåll

Migrationsverket utvecklar tjänsterna vid serviceställena – målet är tusentals fler tider till serviceställena

10.6.2021 8.47

Migrationsverket förbättrar sin kundbetjäning. Under sommaren öppnar Migrationsverket tusentals nya tider att boka till serviceställena och utökar rådgivningen för klienter. Verket utreder en förnyelse av tidsbokningssystemet för serviceställena.

Det är kö i tidsbokningen till Migrationsverkets serviceställen. Den genomsnittliga väntetiden för en tid till ett serviceställe är för närvarande tre månader. Under sommaren utlovas dock fler tider. Det kortsiktiga målet är att man i slutet av sommaren ska kunna boka en tid inom en månad. Ett mål är också att säkerställa att man i brådskande ärenden smidigt kan få betjäning med könummer samma dag.

– Vårt mål är att kundbetjäningen ska vara smidig och högklassig i alla kanaler, även om antalet ansökningar ökar ytterligare, berättar kundupplevelsedirektör Harriet Mallenius.

En klient som ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap måste identifiera sig, alltså bevisa sin identitet. Det första uppehållstillståndet söks oftast från utlandet, men klienter som ansöker om exempelvis fortsatt tillstånd eller medborgarskap i Finland identifierar sig vid Migrationsverkets serviceställen. Serviceställena betjänar omkring 8 000 klienter i månaden.

Tusentals nya tider öppnas, tidsbokningssystemet förnyas 

Migrationsverket har också gjort snabba förändringar för att underlätta den akuta kösituationen. Servicestället i Malm i Helsingfors betjänade klienter under fem lördagar i april och maj. De extra öppettiderna gav omkring 500 extra tider i tidsbokningstjänsten.  

Fler sommararbetare än tidigare har rekryterats i Helsingfors. När de börjar jobba kan verket öppna 2 900 nya tider i Malm. Klienter vars ärenden inte är brådskande kan nu boka tider upp till sex månader framåt. Serviceställena testar också kortare tidsbokningar för utvalda tillståndstyper.  

– Utveckling av rådgivningen är en viktig del av förnyelsen. Vi förbättrar den exempelvis på migri.fi och på plats på serviceställena. Vi rekryterar för närvarande servicerådgivare till Malm, som ska hjälpa klienterna enligt behov, berättar Mallenius.  

En klient som ansöker om fortsatt tillstånd behöver kanske inte besöka servicestället alls, om hen lämnar in sin ansökan i webbtjänsten Enter Finland och identifierar sig med stark identifiering, det vill säga loggar in i tjänsten exempelvis med finländska bankkoder. Målet är att fördubbla antalet klienter som inte behöver besöka servicestället. Just nu är antalet ungefär 4 000 per år. 

– På längre sikt utvecklar vi sättet att arbeta inom hela Migrationsverket. Vi ska nu testa kortare mottagningstider för vissa typer av tillstånd, och vi försöker minska behovet av fysiska besök. Vi har fler än hundra utvecklingsidéer som vi arbetar med, så jag tror att situationen i tidsbokningen snart blir bättre, berättar Mallenius.                

Varför är det kö på serviceställena? 

Antalet anställda på serviceställena har varierat under de senaste åren. År 2020 var antalet anställda en femtedel färre än 2019, men antalet inlämnade ansökningar och antalet beslut som fattades på serviceställena förändrades inte. Coronaviruset har medfört utmaningar i mottagningen av ansökningar och i synnerhet påverkat könummerbetjäningen, eftersom serviceställena bara har kunnat ta in ett begränsat antal klienter i taget i sina lokaler. 

Just nu kan man oftast boka en tid om ungefär tre månader. För brexit-sökande finns fler tider. Under sommaren öppnar verket fler tider för alla klienter. 

Fakta: Det första uppehållstillståndet söks oftast från utlandet

  • Det första uppehållstillståndet söks oftast från utlandet innan man flyttar till Finland. Den identifiering som krävs för ansökan, det vill säga kontrollen av klientens identitet, sker då på en finländsk beskickning.
  • Utrikesministeriet ansvarar för de finländska beskickningarnas verksamhet.
  • På Migrationsverkets serviceställen kan man ansöka om uppehållstillstånd eller fortsättning på ett uppehållstillstånd, EU-registrering, uppehållskort, medborgarskap, främlingspass och resedokument för flykting.
  • De flesta av serviceställenas klienter bor redan i Finland.
  • Man kan inte lämna in en asylansökan på Migrationsverkets serviceställen. Asylansökningar ska lämnas till polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. Asylsamtal ordnas inte heller på serviceställena.

Ytterligare information för medier 

Kundupplevelsedirektör Harriet Mallenius, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037