Hoppa till innehåll

Till samarbetspartner: Alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd förlängs 9–16.2.2024

Utgivningsdatum 24.1.2024 15.33
Pressmeddelande

Migrationsverket förlänger giltighetstiden för alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd till 4.3.2025. Vi skickar våra klienter ett brev när vi har förlängt deras uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd.

Om vi har klienternas telefonnummer, får de också ett textmeddelande på finska och engelska med information om förlängningen av tillståndet och en länk till vår webbsida migri.fi/uk/karta-posvidki-na-prozivanna. Man kan inte svara på meddelandet.

Alla uppehållstillståndskort är giltiga även om den sista giltighetsdagen på kortet är 4.3.2023 eller 4.3.2024

De klienter som får tillfälligt skydd får vistas och arbeta i Finland lagligt till och med 4.3.2025, även om den sista giltighetsdagen på deras uppehållstillståndskort är 4.3.2023 eller 4.3.2024.

Med hjälp av ett nytt uppehållstillståndskort kan de dock alltid på ett säkert sätt bevisa att deras uppehållstillstånd och rätt att arbeta gäller och att de har rätt att vistas i Finland. 

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort när uppehållstillståndet har förlängts

Klienterna kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort från och med 17.2.2024, men det är inte bråttom med att ansöka om ett nytt kort. De kan ansöka om ett nytt kort när som helst under giltighetstiden för deras uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Den nya giltighetstiden för uppehållstillståndet antecknas på det nya kortet. Ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfri.

Med hjälp av det nya kortet kan klienterna lätt bevisa att deras uppehållstillstånd är giltigt, att de lagligen vistas i Finland och att deras rätt att arbeta är giltig.

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland

Snabbast får klienterna ett nytt uppehållstillståndskort när de ansöker om kortet i e-tjänsten Enter Finland.