Hoppa till innehåll

Uppdateringar i förväntade behandlingstider för ansökningar

Utgivningsdatum 24.3.2022 9.21

Vi har uppdaterat de förväntade behandlingstiderna för ansökningar den 21–23 mars 2022.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats i chattroboten Kamu, i behandlingstidstestet och på de ansökningsspecifika sidorna på webbplatsen Migri.fi.

De förväntade behandlingstiderna påverkas bland annat av antalet inkommande ansökningar och av oväntad variation i antalet ansökningar inom enskilda ansökningskategorier. Vi håller på att utveckla handläggningen av ansökningar med hjälp av automation.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats för följande ansökningar

 • EU-blåkort, första uppehållstillstånd
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 1 månad. Den tidigare uppskattningen var 1–2 månader.
 • EU-blåkort, fortsatt tillstånd
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 1 månad. Den tidigare uppskattningen var 1–2 månader.
 • Uppehållstillstånd på andra grunder
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 14–16 månader. Den tidigare uppskattningen var 12 månader.
 • Fortsatt tillstånd på andra grunder
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 14–16 månader. Den tidigare uppskattningen var 12 månader.
 • Medborgarskapsansökan 
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 9–25 månader. Den tidigare uppskattningen var 9–24 månader.
 • Bestämmande av medborgarskapsstatus
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 17 månader. Den tidigare uppskattningen var 15 månader.
 • Medborgarskapsanmälan
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 3–7 månader. Den tidigare uppskattningen var 3–10 månader.

Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och automatiska meddelanden

När du ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap, kan du följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika skeden av behandlingen.

Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden.