Meny

Moderskapslagen underlättar förvärvandet av finskt medborgarskap för barn till kvinnliga par

24.4.2019 11.14
Pressmeddelande

Ett barn till ett kvinnligt par kan i fortsättningen direkt förvärva finskt medborgarskap. Ändringen beror på den nya moderskapslagen som trädde i kraft den 1 april 2019.

Enligt den nya lagen kan ett barns andra förälder också vara en kvinna. Tidigare var den andra föräldern enligt lagen barnets far.

Barnet förvärvar finskt medborgarskap automatiskt eller efter anmälan

Ett barn till ett kvinnligt par kan få finskt medborgarskap, om paret i samråd har fått assisterad befruktning inom hälsovården efter den 1 april 2019. När den andra förälderns moderskap har fastställts vid mödrarådgivningen, förvärvar barnet automatiskt finskt medborgarskap om barnet föds i Finland.

Om barnet är fött utomlands efter den 31 maj 2003, kan han eller hon få finskt medborgarskap efter anmälan. Detta förutsätter att partnern till den som fött barnet var finsk medborgare då barnet föddes och att hennes moderskap har fastställts.

Viimeisimmät