Meny

Dagpenningar och andra förmåner som ersätter kostnader räknas inte med i specialisters löner från och med den 7 januari 2019

4.1.2019 12.23
Pressmeddelande

En av förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd som specialist är att den sökandes lön måste vara högre än genomsnittet. Beviljande av uppehållstillstånd som specialist förutsätter en lön på cirka 3 000 euro per månad.

Beskattningsbara naturaförmåner som beviljas av arbetsgivaren, till exempel bil- eller bostadsförmån, kan räknas med i lönen. Dagpenningar eller andra motsvarande ersättningar för resor eller för de kostnader som vistelsen i Finland förorsakar tas däremot inte i beaktande från och med den 7 januari 2019.

Förändringen gjordes eftersom utlandsdagtraktamenten ska vara en ersättning för sådana kostnader som arbetet förorsakar arbetstagaren. Utlandsdagtraktamenten är inte lön och de beskattas inte som lön.

Förändringen gäller ansökningar som lämnats in den 7 januari 2019 eller senare

Förändringen gäller både första och fortsatta uppehållstillstånd. De ansökningar som har lämnats in före den 7 januari 2019 behandlas och avgörs på samma sätt som tidigare.

När man bedömer om fortsatt tillstånd kan beviljas, bedömer man alltid bland annat huruvida de anställningsvillkor som angetts i samband med ansökan om ett första uppehållstillstånd har realiserats. Fortsatt tillstånd kan inte beviljas bland annat när arbetstagaren inte har fått den lön som angetts i samband med ansökan om ett första uppehållstillstånd.

Viimeisimmät