main-mobile-navigation-header

Rapporterna om utredningsresan till Irak har publicerats

28.6.2019 9.30
Pressmeddelande

Forskare vid Migrationsverkets landinformation gjorde en utredningsresa till Bagdad i februari 2019. Där träffade de representanter för såväl internationella som nationella organisationer och frivilligorganisationer, myndigheter och forskare. Syftet med resan var att skaffa information om de allmänna förhållandena i landet och om säkerhetsläget i landets olika områden. Samtidigt förstärktes forskarnas lokala kontakt- och samarbetsnätverk.

På basis av intervjuer som gjordes under utredningsresan har det utarbetats tre olika rapporter:

  • Den första rapporten handlar om internflyktingarnas återvändande till sina hemtrakter, deras identitetshandlingar, återvändandeprocesser och orsaker till att de inte har kunnat återvända till vissa områden.
  • Den andra rapporten handlar om kontroll över områden samt myndighetsskydd. Rapporten berättar om IS-konflikten, säkerhetsläget och de olika säkerhetsstyrkornas ställning särskilt i områden som befriats från IS i provinserna Nineve, Saladin, Kirkuk, Diyala, al-Anbar och Bagdad samt i vissa områden i södra Irak.
  • Den tredje rapporten ger en översikt över psykiska problem samt mentalvårdstjänsterna inom den offentliga sektorn i Irak.

Rapporterna har publicerats på finska på vår webbplats.

Utredningsresan till Irak var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Migrationsverket har gjort utredningsresor inom projektet regelbundet sedan år 2017. Den föregående utredningsresan till Irak gjordes år 2017.

Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland.
  • Information om läget i länderna samlas också på flera andra sätt än genom utredningsresor. Källorna består bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet eller i framställningen av de landspecifika riktlinjerna.
  • Mer information om Migrationsverkets landinformation hittar du i informationsbanken på vår webbplats (tillsvidare endast på finska).

Ytterligare information till medier

Landinformation om Irak:

Lehdistötiedote

Viimeisimmät