Hoppa till innehåll

Omplaceringarna av asylsökande från Medelhavsområdet är snart slutförda

Utgivningsdatum 25.5.2021 9.55

På fredagen den 21 maj 2021 tog Finland emot en grupp minderåriga asylsökande från Grekland, då tio ensamkommande barn och ungdomar anlände till Finland. Från och med juli 2020 har sammanlagt 169 asylsökande anlänt till Finland, vilket innebär att omplaceringarna nästan är slutförda.

Enligt statsrådets beslut av den 27 februari 2020 tar Finland emot 175 asylsökande i utsatt ställning från Medelhavsområdet. I första hand tar Finland emot barn och ungdomar utan vårdnadshavare samt ensamförsörjarfamiljer. Genom omplaceringarna strävar Finland efter att underlätta den ansträngda situationen för mottagande av asylsökande i staterna i Medelhavsområdet. 

Under en period på tio månader har 108 ensamkommande barn och ungdomar anlänt från Grekland och 14 från Cypern. Därutöver har 27 asylsökande som hör till ensamförsörjarfamiljer anlänt till Finland från Malta, 16 från Cypern och fyra från Italien. Största delen av de asylsökande som omplacerats i Finland är afghanska eller somaliska medborgare. De minderåriga som anlänt till Finland är pojkar och flickor i 0–17 års ålder. 

Några enstaka asylsökande kommer ännu att anlända till Finland från Grekland, Malta och Italien.

- Omplaceringarna är ett sätt att hjälpa personer i sårbar ställning. Alla de asylsökande som omplacerats i Finland kommer från ett land där säkerhetsläget är dåligt eller är sannolikt i behov av internationellt skydd, säger projektchef Camilla Rautala.

Cirka 100 av de asylsökande som anlänt från Medelhavsområdet har fått beslut på sin asylansökan. Cirka 75 av dem bor redan i kommuner.

Coronaviruset har beaktats i omplaceringsarrangemangen

Coronavirusläget beaktas i omplaceringsarrangemangen. Före förflyttningen genomgår varje asylsökande en hälsokontroll som omfattar coronatest. Alla genomgår en hälsokontroll även efter ankomsten till Finland. Innan asylsökandena förflyttas till förläggningar som är specialiserade på mottagande av minderåriga, stannar de i karantänliknande omständigheter i 14 dygn i förhållanden som motsvarar ett vanligt grupphem.

Migrationsverket har fått 12 miljoner euro från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) för mottagande av asylsökande från Medelhavsområdet. Summan används för att täcka bland annat kostnader för mottagandet.

Fakta: Normal handläggningsprocess för asylansökningar följs

  • Asylprocessen inleds när den sökande har kommit till Finland. Asylansökan behandlas på samma sätt som övriga asylansökningar. Det enda undantaget är att Dublinförfarandet inte tillämpas på nytt, eftersom Finland är den stat som är ansvarig för att pröva ansökan.
  • Behovet av internationellt skydd utreds i ett individuellt förfarande som innefattar ett asylsamtal. För en minderårig asylsökande förordnas en företrädare som är närvarande vid asylsamtalet.

Ytterligare information till medier

Camilla Rautala, projektchef för interna förflyttningar, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037

Pressmeddelande