Tillsynsrapport: Förläggningarnas verksamhet generellt ändamålsenligt, även om också brister hittades

6.5.2019 10.45
Pressmeddelande

Migrationsverket genomförde under förra året flera kontrollbesök på förläggningarna. Bristerna som upptäcktes vid kontrollbesöken var enligt granskningsrapporten för år 2018 vanligtvis små och på de flesta av förläggningarna var verksamheten ändamålsenlig.

De allvarligare bristerna som upptäcktes handlade om personalantal, bristfällig introduktion för personalen och förläggningens säkerhetsföreskrifter.

– Ifall vi upptäcker brister för verksamheten på en förläggning, kräver vi att bristerna ska korrigeras och följer upp situationen. Syftet med kontrollen är att förbättra förläggningarnas verksamhet och enhetlighet samt att korrigera eventuella fel och brister. Kontrollerna finns för att kunna ha ett bra samarbete med förläggningarna och för att ständigt kunna utveckla verksamheten, berättar Olli Snellman som är chef för resultatområdet.

Migrationsverket lanserade det nuvarande riksomfattande tillsynsprogrammet för mottagningssystemet för asylsökande 2016.

År 2018 genomförde Migrationsverket totalt 22 kontrollbesök på förläggningarna. Vid besöken gjordes bland annat en genomgång av förläggningarnas allmänna verksamhet, genomförandet av olika tjänster, återkoppling från kunderna, säkerhet och förläggningarnas personalrutiner.

I slutet av år 2018 fanns totalt 49 förläggningar, varav 6 var enheter för minderåriga.

God tidtabell för de inledande hälsokontrollerna för asylsökande

Migrationsverket övervakar också hur hälsovården för de asylsökande arrangeras på förläggningarna. År 2018 genomförde verket 22 kontrollbesök som handlade om hälsovård.

De inledande hälsokontrollerna och vaccineringarna för de asylsökande ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt som fastställs enligt kontrollbesöken. Förläggningens sjukvårdare och hälsovårdare genomför en inledande intervju om hälsa inom två veckor från det att den asylsökande har anlänt till landet. Vid kontrollen bedöms till exempel behovet av akut och omedelbar vård.

Även fast förläggningarnas externa hälsovårdstjänster inte ingår direkt i tillsynsprogrammet, hade tillgången till rådgivande vård och skolhälsovård förbättrats enligt tillsynsrapporten. De största variationerna finns fortfarande i tillgängligheten av tjänster för psykisk hälsa på olika orter. Som asylsökande använder man dels samma tjänster som de övriga kommuninvånarna, och i vissa kommuner kan kön till dessa tjänster vara längre än i andra.

Tillsynsprogrammets innehåll utvecklas

Migrationsverket vidareutvecklar tillsynen av förläggningarna.

– Till exempel informationsinsamling som ingår i förläggningarnas verksamhet, så som återkoppling från kunderna som samlas in årligen samt avvikande händelser som sker i förläggningarnas vardag och som ska rapporteras till Migrationsverket, bör inkluderas ännu bättre i tillsynsverksamheten, berättar Snellman.

Tillsynsrapporten kan läsas på vår webbplats (endast på finska).

FAKTA: Migrationsverket ansvarar för handledning, planering och tillsyn

  • Migrationsverket ansvarar för handledningen, planeringen och tillsynen av det praktiska mottagandet av asylsökande. Vid Migrationsverket är det mottagningsenheten som har särskilt ansvar för uppgiften
  • Förläggningar i Finland bedrivs av flera aktörer, varav de största är kommunerna och FRK.
  • Ytterligare information om förläggningarnas verksamhet finns på informationsbanken

Ytterligare information för medier

Resultatområdets chef Olli Snellman, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät