Hoppa till innehåll

Inloggning i Enter Finland fungerar igen – använd de senaste webbläsarversionerna

12.10.2020 12.11 | Publicerad på svenska 12.10.2020 kl. 16.00

Problemet med inloggning i e-tjänsten Enter Finland har åtgärdats. Du kan nu igen logga in i e-tjänsten med dina nätbankskoder.

Logga in i Enter Finland med den senaste versionen av din webbläsare. Om du fortfarande inte kan logga in i e-tjänsten, ska du använda en av de följande webbläsarna för att logga in: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Opera.

Om du har fått en begäran om komplettering,

  • ska du svara på begäran senast den 26 oktober 2020. På grund av inloggningsproblemet i Enter Finland får du två veckor mer tid för att svara på begäran. Du behöver inte meddela oss särskilt om att du inte har lyckats logga in i Enter Finland.

Om ditt tillstånd har gått ut under den tid som inloggningsproblemet varat,

  • ska du lämna in din ansökan i Enter Finland senast på tisdagen den 13 oktober. Om du följer denna anvisning, tar vi inte i beaktande avbrottet i dina tillstånd eftersom orsaken till att du inte har kunnat lämna in din ansökan har berott på de finska myndigheterna.  

Anvisningarna ovan gäller för alla användare av Enter Finland. 

Viimeisimmät