Hoppa till innehåll

De första ukrainare som förflyttas från Estland anlände till Finland

Utgivningsdatum 15.2.2023 8.57

Estland har tagit emot ett stort antal ukrainare i förhållande till landets storlek och det lokala mottagningssystemet har blivit överbelastat. För att underlätta situationen erbjuder Finland och Estland ukrainare möjlighet att flytta till Finland. De första ukrainare som var intresserade av att flytta anlände till Finland i går den 14 februari 2023.

Det är fråga om mindre än fem ukrainare och Migrationsverket ger inte närmare upplysningar om dem för att skydda deras integritet. Migrationsverket tog emot ukrainarna i hamnen och ordnade med deras transport till en förläggning där de inkvarterades.

– Vi har mycket erfarenhet av att förflytta asylsökande från andra EU-länder, så vi har bra beredskap att ta emot ukrainare från Estland. Vid inkvarteringen av ukrainare som kommer från Estland beaktar vi deras eventuella särskilda behov och sällskapsdjur, säger planerare Camilla Rautala som ansvarar för förflyttningarna.

Det är frivilligt att flytta till Finland

Myndigheterna i Estland och Migrationsverket ger information om Finlands mottagningssystem och om möjligheten att flytta vidare till Finland till personer som har flytt från Ukraina. Var och en tar beslutet själv.

– Hittills har Estland delat information om förflyttningarna i ett pilotprojekt, så det är omöjligt att säga hur stort intresse det här väcker bland ukrainare i fortsättningen, säger Rautala.

Finland är redo att ta emot högst 100 ukrainare från Estland per vecka. Arrangemanget gäller tills vidare.

Ytterligare information till medier

Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande, tfn 0295 433 037, e-post fornamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande